Kimyasal bağ çeşitleri nelerdir?

Kimyasal bağ çeşitleri nelerdir? Maddeleri oluşturan iyonlar ile moleküllerdeki atomlar birbirine yakın bir
şekilde durur. Örneğin su ve oksijen molekülleri atomların, tuz ise zıt yüklü iyonların birbirine yakın durmasıyla oluşmuştur. Maddeyi oluşturan zıt yüklü tanecikler ile molekülü oluşturan atomların bir arada durmasını sağlayan bir çekim kuvveti vardır. Bu çekim kuvveti “kimyasal bağ” olarak adlandırılır.

1- iyonik bağ

Klor atomu, sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir ve klor iyonu oluşur. Sodyum atomu ise bir elektronu eksildiği için pozitif yükle yüklenir ve sodyum iyonu oluşur. Bu durumda klor iyonu ile sodyum iyonu arasında, zıt yüklere sahip olduklarından, bir elektriksel çekim kuvveti oluşur. Elektron alıp verme sonucu zıt yüklü iyonlar arasında oluşan çekim kuvvetine iyonik bağ denir. Aşağıda sodyum ve klor atomları arasında oluşan iyonik bağı inceleyelim. Sodyum ve klor atomlarının etkileşimleri sonucunda oluşan sodyum klorür bileşiği, kimyasal özellikleri sodyum ve klor elementlerinden tamamen farklı olan yeni bir maddedir.

iyonik bağ

2- Kovalent bağ

Atomlar kararlı hâle geçmek için her zaman aralarında elektron alış verişi yapmazlar. Elektronlarını ortaklaşa kullanarak da kararlı hale geçebilirler. Havada bulunan her oksijen molekülü (O2) iki tane oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bir oksijen molekülünün nasıl oluştuğunu birlikte inceleyelim.

kovalent bağ

İki oksijen atomu da kararlı atomların elektron dizilimine sahip olmak için 2 elektron almak ister. Her iki oksijen atomu ikişer elektronlarını ortaklaşa kullandıkları için kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmış olur. Diğer bir ifadeyle elektronların ortaklaşması sonucunda her iki oksijen atomunun da son katmanındaki elektron sayısı 8’e tamamlanmış olur. Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan kimyasal bağa kovalent bağ adı verilir. İki oksijen atomu arasında oluşan bağda ortaklaşa kullanılan elektron çiftleri her iki oksijen atomuna da aittir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.