Kuduz Nedir? Tedavi Yöntemi

İnsana memelilerden (köpek, kedi, kurt, tilki, vb.) geçen, salgın yapabi­len ve ölüme yol açabilecek kadar cid­di olan hastalık.

Kuduz Virüsün Taşıyıcıları

Hayvanlarda kuduz hastalığını de­neylerle ilk olarak açıklayan.Fransız Louis Pasteur’dür. İncelemeleri 1881’de başladı ve 6 Temmuz 1885’te kuduz bir köpek tarafından ışınlan, Alsacelı joseph Meister adlı bir ço­cuğun tedavisinde ilk kez kuduz aşı­sını kullanmasına kadar sürdü. Kuduz tek tük olaylar halinde görül­mekle birlikte tümüyle ortadan kalk­mış bir hastalık değildir: eski salgın incelemelerinde kurt kuduzu (kırsal kuduz ya da orman kuduzu) başta gel­mekteyse de klasik salgın, köpekten (kent ya da sokak kuduzu) kaynakla­nır. Amerika’da (skunk, kır kurdu) ol­duğu kadar, Afrika’da (çakal, sırtlan) ve Orta Avrupa’da(tilki, köpek) yayıl­maktadır. Kurt, porsuk, mangust, pu- torius furo hastalığın salgın yapması­na yol açan öbür hayvanlardır; ayrı­ca yarasalar, özellikle de vampirler (Güney Amerika’da yaşayan bir yara­sa türü) gibi yarasalar takımı da ku­duzun özel bir biçimi olan yarasa kuduzunu, insana ve sığırlara bulaş­tırırlar.

Kuduz, kuduz virüsüne bağlı bir has­talıktır: bu virüs ısırık, tırmık ya da salyayla veya havayı kirleten virüsün solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır.Hastalığın kuluçka süresi insanda ve hayvanda çok farklıdır: 12 günle 1 yıl arasında değişir. Daha sonra kişilik değişmeleri başlar; cildin aşın duyar­lılığıyla birlikte gelişen aşın uyarılma dönemini, kasılmalar, ışık korkusu, çok ağrılı ve su korkusuyla bir arada görülen gırtlak spazmı dönemi izler. Taşkınlık dönemininardından felç dö­nemi gelir. Ateş 41°Ca kadar yükse­lir, hatta ölüm sırasında 42cC’ı bul­duğu olur. Hastalığın kuluçka döneminin uzun sürmesi, kuşkulu hayvan tarafından ısınlanların aşıyla tedavi edilmesini olası kılar. Kuduzun değişik türde aşı­ları vardır (canlı aşı, zayıflatılmış aşı). Aşılama yalnızca bir kuduz tedavi merkezinde yapılabilmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.