Kuvvet ve Hareketle İlgili Bilimsel Kavramlar

Kuvvet Nedir?

Bir cismin hareketini durduran, duran bir cisme hareket kazandıran, cisimlerin yön, doğrultularını ve şekillerini değiştiren etkiye Kuvvet adı verilir.

Ağırlık Nedir?

Bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetine ağırlık denir. Ölçümü Dinamometre ile olur. Yeryüzünde bir cismi incelersek kutuplara doğru ağırlık fazlalaşır, yükseldikçe ağırlık azalır, ekvatora doğru ağırlık azalır. Yerkürenin merkezine doğru ağırlık azalır.

Kütle çekimi Nedir?

Cisimlerin birbirlerine doğru çekme kuvveti uygulamasına kütle çekimi denir. Kütle çekimi, cisimlerin kütleleriyle doğru orantılıdır.

Yer çekimi Nedir?

Yeryüzü için, kütle çekim kuvvetinin isimlendirilmesine yer çekimi kuvveti adı verilir. Bu sebeple yer çekimi kuvveti yeryüzünün, üzerinde bulunan maddelere uyguladığı kütle çekim kuvvetidir.

Kütle Nedir?

Bir cismin özündeki niceliklerin ölçüsüne kütle denir. Kütle, başka bir anlamda madde miktarıdır. Ayrıca nesnenin hareket etmeye karşı gösterdiği direnç de denir.

Dinamometre Nedir?

Kuvvet ölçen alete dinamometre denir.

Net kuvvet Nedir?

Bir sisteme etki eden kuvvetlerin vektörel bileşkesine denir. Bileşke kuvvet olarak da bilinir.

Dengelenmiş kuvvet Nedir?

Bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa dengelenmiş Kuvvet denir. Dengelenmiş Kuvvet; net kuvvet sıfırdır, Dengelenmiş kuvvet etkisindeki cisim ya duruyor, Ya da sabit süratle hareket ediyordur.

Dengelenmemiş kuvvet Nedir?

Net kuvvet sıfırdan farklı ise dengelenmemiş kuvvet denir. Dengelenmemiş kuvvette hareket vardır. Fakat hareket yavaşlıyor veya hızlanıyordur.

Sürat Nedir?

Hareket halindeki bir cismin, yörüngesi dairesel, doğrusal, elips veya eğri biçiminde olan, birim zamanda aldığı yola Sürat denir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.