Kuvvet nedir?Kuvvet ne ile ölçülür?

KUVVET NEDİR? KUVVET NE İLE ÖLÇÜLÜR?
Duran bir cismi harekete başlatan, hareket halindeki cismi durduran, cismin doğrultusunu, yönünü, şeklini ve hızını değiştirebilen her türlü etkiye kuvvet denir.Örnegin, Dünya cisimleri kendine dogru çekiyorsa cisimlere bir kuvvet uyguluyordur. Miknatis demiri çekiyorsa ona bir kuvvet uyguluyordur.

Kuvvet gözle görülemez, kuvvetin sadece etkileri gözlenip ölçülebilir. Kuvvet “F” harfi ile gösterilir ve “dinamometre” denilen yaylı kantarla ölçülür.Birimi Newton’dur. Pratikte kuvvet birimi olarak kg-kuvvet kullanılır.

( 1 kg-kuvvet = 9,8 N)  Yeryüzünde 1 kg lık bir kütle, üzerinde bulunduğu cisme yaklaşık 9, 8 N değerinde bir kuvvet uygular.

DİNAMOMETRE  KUVVETİ NASIL ÖLÇER?

Dinamometrenin yapısında esnek ve sarmal şekilde bir yay vardır. Ucuna ne kadar çok kuvvet uygularsak yay o kadar çok gerilir. Yay üzerinde ibre vardır ve kuvvet uygulandığında ibre hareket ederek, dinamometre üzerinde bir değer gösterir. Böylece uygulanan kuvveti buluruz.

dinamometre kuvveti ile ilgili görsel sonucu                                  

Kuvvet vektörel bir büyüklüktür o yüzden Vektörler için geçerli tüm kurallar kuvvet için de geçerlidir. Kuvvet, yönlü doğru parçaları ile (ok işareti ile) gösterilir. Kuvveti göstermek için kullanılan okun yönü, kuvvetin yönünü, büyüklüğü ise kuvvetin büyüklüğünü gösterir.
Kuvvet;
• Duran bir cismi harekete geçirebilir.
• Hareket halindeki cismi durdurabilir.
• Hareket halindeki cisimleri hızlandırabilir veya yavaşlatabilir yani hızını değiştirebilir.
• Cisimlerin doğrultusunu, yönünü ve şeklini değiştirebilir.

Kuvvetin gösterilebilmesi için 4 elemanının bilinmesi gerekir. Bunlar;
1- Kuvvetin uygulama noktası,
2- Kuvvetin doğrultusu,
3- Kuvvetin yönü,
4- Kuvvetin büyüklüğü (şiddeti) dür.

Kuvvetler, etkilerine göre farklı çeşitlerde olabilir. Kuvvetler genel olarak temas gerektiren kuvvetler (itme kuvveti, çekme kuvveti, kas kuvveti, rüzgâr kuvveti, kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti, buhar kuvveti) ve temas gerektirmeyen kuvvetler (magnetik alan kuvveti, yer çekimi kuvveti, elektriksel çekim kuvveti, elektriksel itme kuvveti) olarak iki grupta incelenir.

Kuvvetin Elemanları :

kuvvet1)Uygulama Noktası : Kuvvetin cisme etki ettiği noktadır.A Noktası

2) Yönü : Kuvvetin cismi hareket ettirdiği yöndür.
A` dan B` ye doğru.
3) Büyüklüğü (Şiddeti) : Kuvvetin cisme etki edebilme                                                                             gücüdür(doğru parçasının uzunluğu)
4) Doğrultusu:Kuvvetin etkisini gösterebildiği doğrultu                                                                              (AB doğrultusu)

 

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.