La­tin savaş tanrısı Mars Hakkında Bilgi

Yunan tanrısı Ares’le bir tutulan La­tin savaş tanrısı Mars.

Çok eski ozanlar Ares’in, Zeus (Latinlerde Jüpiter) ile Hera’nın (Latinlerde juno) evliliğinden doğduğunu söyler­lerken, bazı mitoloji yazarları da Hera’nın Zeus’tan öç almak için, onun Pallas’ı dünyaya getirdiği gibi, Mars’ı tek başına doğurduğunu anlatırlar. Önceleri tanrısal gücün kişileştirilmesi biçiminde beliren Ares, Homeros zamanından başlayarak, yiğitliği ve bilgeliği kendinde toplayan Pallas’a karşıt olarak, kaba öfkenin, anlaşıl­maz çatışmaların, cinayetlerin ve sa­vaşın tanrısı olarak görüldü. Trakya dağlarında oturan Ares, Haemos üs­tündeki sarayından ancak Tanrılar meclisine katılmak ya da kanla yıkan­mak için ayrılırdı. Savaşlarda yanın­da hep, savaş arabasını kullanan oğulları Phobos (Korku) ve Deimos’tan (Dehşet) başka, hem arkadaşı hem de kızkardeşi Eriş (Uyuşmazlık) bulunur­du.Çok sayıda Eski Yunan kentinde, özellikle de Atina’da, Olympos’ta, İsparta’da bu tanrıya tapılır, kendisine çeşitli hayvanlar sunulurdu. Öte yandan, Ares’e Trakya’da ve Skythia’da (İskitlerin ülkesi) çok yaygın olarak tapılırdı; yarı aşınmış eski bir kılıç bi­çiminde temsil edilen tanrıya insan bi­le kurban edildiği olurdu.

Roma’nın Koruyucu Tanrısı

İtalyot tanrısı olan Mars ya da Mavors’a Romalılar saygı duyarlardı. Ef­saneye göre Romulus ve Remus, Mars’la Vesta rahibesi Rhea Silvia’nın birleşmesinden dünyaya gelmiş­tir.

Önceleri bitkilerin tanrısı olan Mars, daha sonra savaş tanrısı ve Roma’nın kurucu tanrılarından biri oldu, adına birçok tapmak yapıldı. Kendisine askeri manevra alanlarının yam sıra, yılın bir ayı da adanmış ve bu, Mars (latince “mart” ayı) olarak adlandırılmıştır. Romulus takviminin birinci ayı olan bu aya, takvimde Numa tarafından üçüncü sıra verildi. En iyi Ares figürünü yaratan sanat­çının Atinalı heykeltraş Alkamenes ol­duğu söylenir. Ares figürlerine Eski Yunan anıtlarında çok az raslandığı halde, Roma sanatmda Mars’a olduk­ça geniş yer verilmiştir. Mars çoğun­lukla ayakta, sakallı, göğüsleri güçlü, omuzları geniş ve bacakları bedeninin geri kalan bölümüne oranla biraz faz­la ince uzun biçimde gösterilir. Simgeleri arasında kurt, kalkan ve gani­metlerle birlikte mızrak vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.