Roma Tanrısı Jüpiter

Zeus’la bir tutulan Roma tanrısı. Roma tanrılarından Saturnus ile Rea’nın oğlu olan jüpiter Romalı tanrı­ların en üstünü, en büyüğüdür. Zeus gibi gün ışığı ve gökyüzü tanrısı olan jüpiter aynı zamanda gök gürültüsü ve yıldırım tanrısıdır. Egemenliğini Roma’da Capitolium üstünde sürdü­rür.

En Yüce Tanrı

Roma sitesinin siyasal yapısının geliş­mesi ve sağlamlaşmasıyla jüpiter, yü­ce iktidarın, Tanrılar konseyinin baş­kanı oldu. Capitolium tanrısı olan jüpiter’e cumhuriyet döneminde göreve başlayan her konsül dua ederdi; ken­disine kurbanlar sunulurdu. Barış anlaşmalarına da kefil olan jüpiter’in Victor, İnvictus, Stator, Triumphator gibi takma adları, askeri ve siyasal işlevleriyle ilgiliydi. Düşman­lardan elde edilen ganimetler, tapına­ğına bırakılırdı.

İmparatorlukla birlikte imparatorlar jüpiter’in himayesine girdiler, hatta bazıları jüpiter’in kendilerinde cisimleştiğini ileri sürdüler. Sözgelimi. Augustus doğrudan doğruya Tanrı tara­fından gönderilen düşler gördüğünü ileri sürüyor ve Ispanya’da Cantabro’lara karşı savaşırken yıldırımın mü­dahalesiyle nasıl kurtulduğunu anla­tıyordu. Eyaletlerdeki her sitede Ro­malı mimarların dikkat ettikleri ilk şey. Tanrılar üçlüsünü (Jüpiter, Minerva, Apollon) yerleştirdikleri Capitolium’un Roma’dakine benzemesiydi. Jüpi­ter’in başka nitelikleri de vardı: Ko­nukseverlerin koruyucusu, kötülükler­den arıtıcı, düşlerin, kehanetlerin us­tası, tarım tanrısı, yağmur dağıtıcısı, verimlilik ustası, vb. Ama bütün bu iş­levler bile onun Zeus kadar zengin ve karmaşık bir Tanrı olmasını sağlaya­mamıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.