Laka Nedir? Süslemecilikte Laka Sanatının Kullanışı

İçine alümin ve tebeşir karıştırılan ve boyacılıkta kullanılan madde; laka te­rimi ayrıca Uzakdoğu kökenli siyah yatan geçirilerek süzülür; içine sertleş­tirici maddeler ve boya maddeleri katılabilir. İnce bir tabaka halinde sıcak en eski Çin lakaları (imparatorluk sof­ra takımı) Şang sülalesi dönemine ka­dar uzanır (İ.Ö. 1450-1100); ama lada kırmızı vernik ve bu vernikle kaplanmış her türlü nesneyi belirtir (bu sonuncu anlamda lake terimi de kullandır).

Süslemecilikte Laka Sanatı

Doğu lakaları, Uzakdoğu’da yetişen bazı ağaçların (en çok arananı Rhus vernicifera ’dır) salgıladığı reçineli özsulardan oluşur. Bunların rengi açık griden kırmızımsı sütlü kahve rengine kadar değişir; özsu, bazı kurutucu maddeler eklendikten sonra pamuk ve nemli bir ortamda lakalanacak maddenin üstüne sürülen bu doğal vernikler oksitlenirler (burada bir enzim etkinliği söz konusudur) ve özellikle parlak, dayanıklı bir tabakanın oluşmasma yol açarlar.

Çinli ve Japon zanaatçıları, lake mobilyaları ve çeşitli eşyaları bu çeşit lakayla hazırlarlar; art arda birçok laka tabakasıyla kapladıkları düzleme, çeşitli madener ve değerli taşlarla kakma yaparlar, ardından da üstünde çalıştıkları eşyayı (tepsi, kâse, kutu, çekmece, paravana, vb.) parlatırlar.Laka sanatı Çin’de daha çok Mingler döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. En ilgi çekici japon lakaları da XIII. ve XTV. yy’lardan kalmadır; ama bunlar XVIII. yy’da son derece yetkinleşmişlerdir.
Siyah ya da kahverengi fon üstüne yapılan “Koromandel” paravanalarıysa Batı dünyasının büyük ilgisini çekmiş ve Batılı sanatçüar Doğu lakalarınm çok sayıda taklitlerim yapmaya girişmişlerdir (XVIII. yy.)

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.