Leningrad Neresidir? Bu kentin Özellikleri Nelerdir?

Rusya Cumhuriyeti’nde kent (4 9950 nüfus; 1990).

1991    Eylülünde, Rusya Parlamento­su kararıyla adı yeniden Petersburg olmuştur.

Kentin Tarihi

Leningrad 1703’te Petersburg adıyla,Finlandiya körfezinde, Neva kıyılan boyunca bataklık bir bölgede Rus ça­rı Büyük Petro tarafmdan kuruldu. Çarın, çok sert bir iklimin egemen ol­duğu bu bölgede yeni bir kent kur­ması, onun “Batı’ya açılan bir pence­re ”ye sahip olma isteğinden kaynak­lanıyordu. Uzun yıllar boyunca çalış­malara katılan 40000 kadar işçi yalnızca kenti kurmakla kalmadılar, ay­rıca Neva’ya bağlı yarımçember ka­nallar açarak bataklıkları kuruttular. İsveçlilerin bir saldırısıyla bir ara du­ran kentin kurulması işlemleri Bü­yük Petro’nun ölümüne kadar sürdü ve çariçe Anna İvanova döneminde yoğunlaştı; ama, en güzel anıtlar Katerina II yönetimi (1762-1796) sırasında gerçekleştirildi. Çarların Mos­kova’yı terk etmesiyle birlikte Petersburg, Rus İmparatorluğu’nun baş­kenti, Avrupa’nın da görkemli merkezlerinden biri oldu. XIX. yy’ın so­nunda, ülkenin öbür bölgelerine demiryollarıyla bağlandı; kurulan sa­nayilerle (özellikle metalürji alanın­da) gelişti. Düşünsel etkinlikler ve sa­nayi merkezi olan kent, XX. yy. başın­da, ülkede sosyalist rejimin yerleş­mesine yol açan başlıca olaylara sah­ne oldu. 1914’te Petrograd adını aldı ve başkent olma işlevini 1918’de Möskova’ya bıraktı; 1924’te de adı yeniden değiştirilerek Leningrad ol­du. İkinci Dünya savaşı sırasında Al­manlar tarafından kuşatılan Lenin­grad 900 günlük bir ablukaya karşı direndi ama yarıdan fazlası açlıktan olmak üzere bir milyonun üstünde insan öldü.

Bir Liman Kenti

Rusya’nın Baltık denizine başlıca açılma noktası ve önemli bir askeri üs olan Leningrad limanı, Neva hidroe­lektrik santralları ve Estonya’da çıka­rılan petrolü işleyen rafinerilerle enerji bakımından beslenen kentteki sanayilerin gereksinimlerini de kar­şılar: Alüminyum metalürjisi; tersa­neler; makine sanayileri (televizyon, ev aletleri, takım tezgâhları, tarım aletleri, vb.); kimya sanayileri (sente­tik elyaf, boyarmadde, kauçuk, vb.); dokuma sanayileri (yün işçiliği, hazırgiyim, vb.) ve besin sanayileri (Tenteleva, Avtovo, Volkovo Pole,Volodarski, Viborg, Lesnoy gibi ban­liyölerde yerleşen bu sanayiler ken­tin merkezine bir metro ağıyla bağla­nır).

Kentteki Önemli Yapıtlar

Neva’nın sol kıyısında kurulan eski kent, 1941-1945 yılları arasında yı­kıldıktan sonra yeniden onarılan başlıca yapıları da kapsar. Kentin merkezini, Büyük Petro’nun yaptır­dığı Petro ve Pavel kalesiyle katedrali ve Katerina II döneminde bitirilen Kışlık Saray (1762, İtalyan mimar Rastrelli’nin yapıtı) oluşturur. Ayrı­ca Güzel Sanatlar Akademisi (1772), İtalyan mimar Rinaldi’nin Mermer Saray’ı (1785), heykelci Falconet’nin Büyük Petro’nun at üstünde heykeli de gene çariçe Katerina II döneminde gerçekleştirilmiştir. Aleksandr I de Batılı mimarlara başvurarak Aziz Isak Katedrali’ni (1819-1858 yılları arasında Fransız Ricard de Montferrand tarafmdan yapıldı) ve Deniz Borsası’ın (1805) yaptırtmış, Nikolay I de Kışlık Saray’ı çevreleyen genel kurmay amfisi, Mihail Sarayı (1825), sonradan Kirov Tiyatrosu olan saray, Senato Sarayı, vb. yapıtlarla kenti zenginleştirmiştir.

Bütün bu yapıtlara Leningrad halkı­nın gözde gezinti yerlerinden olan Nevski caddesini çevreleyen kilise ve saraylar eklenebilir. Kışlık Saray’da yer alan, Katerina H’nin yaptırdığı Ermitaj Müzesi, dünyanın en zengin tablo koleksiyonlarından birini içe­rir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.