Li Po Kimdir? Şiirlerin Özellikleri Nelerdir?

Çinli ozan (Sı-çuan, 701-?, 762). Başardı bir öğrenim yaşamı olan Li Po, değişken düşünce yapısı yüzünden resmi göreve giremedi. Başıboş bir bi­çimde, Çin’i baştan başa dolaşırken gördüğü halkın yoksulluğu onu derin­den etkiledi (Li Po’nun bu “toplumsal” yönü Çin halkının ona en azından kül­tür devrimine kadar büyük saygı duy­masını sağladı). Bununla birlikte, si­yasal hırslarla dolmakta gecikmedi. İmparator Hsiuen Dzung tarafmdan saraya davet edildi, başkentte kaldı­ğı sürece saygı gördü. Ama birtakım rekabet ve entrikalardan dolayı düş kırıklığına uğradı. Üç yü sonra ailesiy­le birlikte gezgin bir yaşam sürmeye başladı ve bu arada döneminin büyük ozanlarından Du Fu ile dostluk kurdu. Düş kırıklıklarının kendisini içkiye vermeye ve dönemin “asi”lerinin ka­tıldıkları Taocu çevrelere girip çıkma­ya ittiği bir sırada en coşkulu şiirlerini yazdı. İkinci bir kez daha siyasete girmek talihsizliğine uğradı. Yanlış ta­rafı tutması yüzünden hapse atıldı, sonra da sürgüne gönderildi, az son­ra da büyük bir olasılıkla hastalandı ve öldü (bu konudaki değişik bir söy­lenceye göre, Li Po içkili olduğu bir ge­ce Ay’ın sudaki yansımasını yakala­mak isterken Yang-dzı-kiang’da (Ma­vi Irmak) boğulmuştur; o zamandan beri Çinliler, her yıl bu ırmağa çiçek demetleri atarlar).

Şiirlerin Özellikleri

Li Po, Du Fu’dan ve çağdaş ozanlar­dan yazış kolaylığı ve eski usluba olan tutkusuyla ayrılır. Eskiçağ’a düşkün­lüğünden dolayı Altı Sülale’nin edebi­yat geleneğini sürdürmüş ve Tangların başlattıkları “modern şiir” yerine “eski şiir” geleneğini sürdürmüş, da­ha serbest ritimli, uyaklı uzun şiirler yazmıştır. Bu yüzden döneminin ede­biyat hareketinin biraz dışında kal­mıştır, ama gerçekte, birçok “modern şiiri” de başyapıt olarak kabul edilir. Arı bir ruhun yansıması olan esini ro­mantiktir. Güzellik duygusu bütün şi­irlerinde ağır basar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.