Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri Nelerdir?

Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri Nelerdir? ABALIOĞLU (Yunus Nadi), Türk gazetecisi, Cumhuriyet gazetesi kurucusu (Fethiye 1880 İsviçre 1945). Abalızade Halil Efendinin oğlu. İlk öğrenimini Fethiye’de gördü. Sonra Rodos adasında Süleymaniye medresesinde okudu. İstanbul’a gelince bir süre Galatasaray sultanisine ve Hukuk mektebine gitti. Yirmi yaşında Malumat gazetesinde yazı yazmaya başladı. Bir yıl kadar sonra, istibdat aleyhine gizli bir dernek kuranlar arasında bulunmak suçuyla üç yıl hapse mahkum olarak Midilli kalesine gönderildi (1901). Ceza süresini tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek İkdam ve Tasviri Efkâr gazetelerinde yazılar yazdı. Selanik’te İttihat ve Terakki fırkası organı olan Rumeli gazetesinde başyazar oldu (1910). Mebusan meclisinin ikinci seçim döneminde Aydın mebusuydu. Tekrar Tasviri Efkar gazetesinde çalıştı. Yeni Gün gazetesini kurdu (1918). Mütareke döneminin kötü akımlanyla savaştı, Kurtuluş savaşını destekleyici yayım yaptı. Gazetesini kapatmak zorunda kalarak İstanbul’dan kaçtı, basımevi ile birlikte Ankara’ya gitti. Türkiye Büyük Millet meclisinin birinci döneminde Muğla mebusu seçildi (1920). Gazeteyi Ankara’da çıkarmakla birlikte 1924 mayısında İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu, Atatürk devrimlerini destekledi.

Yunus Nadi Abalıoğlu’nun Eserleri

T.B.M. meclisinin altıncı dönemi sonuna kadar Muğla milletvekili kaldı. Kurtuluş savaşı üzerine hatıraları ölümünden sonra basılmıştır. İhtilâl ve inkılâbı Osmani (1908), 40 Saat Graf Zeplin ile Havada (1930), Ankara’nın İlk Günleri (1955), BabIâli’nin Millî Hareketi Dağıtmak ve Mustafa Kemal’i Tevkif Etmek Teşebbüsü, Ali Galip Hadisesi (1955), Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İsyanlar (1955), Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti (1955) adlı eserleri vardır. Yunus Nadi Armağanı, ailesi tarafından tesis edilmiştir. Gazeteci NADİR NADİ ve DOĞAN NADİ oğullarıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.