Maurois Kimdir?

Fransız yazarı Maurois (Elbeuf, 1885-Neuilly, 1967).

Asıl adı EmileHerzog olan Andreîvlaurois, Rouen Lisesi’nde başarılı bir öğrenim gördü ve bu okulda felsefe öğretmeni Alain’in görüşlerinden et­kilendi. Daha sonra babasının doku­ma fabrikasını yönetmeye başlayan Maurois, Birinci Dünya savaşı sıra­sında İngiliz ordusunda irtibat suba­yı olarak çalıştı. Bu dönemde İngiliz subaylarıyla kurduğu bağlantılarda edindiği izlenimleri ilk kitabı Les Silences du colonel Bramble’da (Albay Bramble’ın Susmaları, 1918) ince bir gülmece anlayışıyla ve kusursuz bir anlatımla dile getirdi. Bu yapıtın elde ettiği başarı Maurois’nın yazarlık mesleğini belirledi: Nitekim fabrika­daki çalışmalarım bırakarak kendini bütünüyle edebiyata verdi. 1919’dan başlayarak ruh çözümlemelerinin yer aldığı, ölçülü, yöntemli bir düşünce anlayışıyla ve klasik, işlenmiş bir üs­lupla kaleme alınmış romanlar yayım­ladı: M ange, ni bete (Ne Melek, Ne Hayvan, 1919); romanlarıma en deri­ni olan Bernard Quesnay (1926); ro­manlarının en duyarlısı olan İklimler (Climats, 1929); Aile Çevresi (Le Cer- cle de tamille,1932), Mutluluk İçgüdü­sü (L’İnstinct du bonheur, 1934); vb. Roman yazmaya ağırlık verdiği dö­nemde, felsefi nitelikli öyküler, “önce- leme öyküleri” diye adlandırabilece­ğimiz anlatılar da yazdı: Me’ipe ou la Delivrance (Me’ipe ya da Kurtuluş, 1926); Le Peseur d’âmes (1931); Dü­şünceleri Okuyan Makine (Machine â lire les pensees, 1943); Les Mondes impossibles (Olanaksız Dünyalar, 1947). Kimi edebiyat tarihçileri ve eleştirmenleri tarafından romanların­dan daha başarılı bulunan bu yapıt­larında, çok yakından tanıdığı İngiliz edebiyatının (Svvift’ten Wells’e„ Sterne’den Huxley’e) etkileri açıkla görü­lür.

Maurois bir tarih yazarı olarak da önemli sayılabilecek yapıtlar vermiş­tir. Bu türdeki kitapları arasında özel­likle şunlar sayılabilir: İngiltere Tari­hi (Histoire d’Angleterre, 1937); Ame­rika Birleşik Devletleri Tarihi (His­toire des Etats-Unis.l943) Histoire parallele des Etats – Unis et de 1 ’Ü.R.S.S. (A.B.D ile S.S.C.B’nin Koşut Tarihi, 1962; S.S.C.B’yle ilgili bölüm Aragon tarafından yazılmıştır).

Ayrıntıyı araştırma, bütünü inceleme ve bir bireşime varma tutkusu Mau- rois’yı ayrıca siyaset adamlarının, ün­lü yazarların yaşamlarını incelemeye yöneltti: Ariel ou la Vie de Shelley (Ariel ya da Shelley’in Yaşamı, 1923); La Vie de Disraeli (Disraeli’nin Yaşa­mı. 1927); Byron (1930); Lyautey et Tourgueniev (Lyautey veTurgenyev, 1931); Voltaire (1935); Edouard VII (Edvvard VII, 1937); Chateâubriand (1938); Proust (1949); Lelia ou la Vie de George Sand (Lelia ya da George Sand’m Yaşamı, 1952); Olympio ou la Vie de Victor Hugo (Olympio ya da Victor Hugo’nun Yaşamı, 1954); Les Trois Dumas (Üç Dumas, 1957); Ma- dame de La Fay ette (1961); Promethee ou la Vie de Balzac (Prometheus ya da Balzac’ın Yaşamı, 1965). Andre Maurois 1938’de Fransız Akademisi’ne üye seçilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.