Fransız hekimi, felsefecisi ve sözlükçüsü Littre Kimdir?

Fransız hekimi, felsefecisi ve sözlükçüsü (Paris, 1801-Paris, 1881).

Bir küçük-burjuva aileden gelen Emi­le Littre, henüz çok genç yaşlarday­ken araştırmaya, incelemeye olan tut­kusuyla dikkati çekti. Önce tıbba yö­neldi ama başarılı bir öğrenimden sonra doktorasını hazırlamaktan vaz­geçti. Babasının ölümü üstüne ailesi­nin bakımını bütünüyle üstlenmek zo­runda kalınca kendine özel bir mua­yenehane açamadı; buna karşılık ba­zı hastanelerde çalıştı.

Yaşamı boyunca iki tıp dergisinin ku­rucuları arasında yer alan ve Hippokrates’in bütün yapıtlarını fransızcaya çeviren (1839-1861) Littre, cumhuri­yetçi görüşlerin yanlısı olarak 1830’daki olaylara katıldı. 1831’de National’in yazı kadrosuna girerek burada yirmi yılı aşkın bir süre çalış­tı. 1838’de Academie des İncriptions’a üye oldu ve 1844’te Histoire litteraire de la France’m (Fransa’nın Edebiyat Tarihi) yayımını sürdürmek­le görevli kurula atandı. Fransız dili­nin kökeni ve evrimi konusundaki araştırmalara bu dönemde başladı; ayrıca aynı yıl içinde Auguste Comte ile tanışması da çalışmalarında belir­leyici bir etken oldu. Pozitivizmin ateşli savunucuları arasına katıldı ve bu akımın Fransa’da gerçek uygulayıcı­larından biri olarak görüldü. 1867’de Wyrouboff ile birlikte Revue de philosophie positive’i (Pozitif Felsefe Der­gisi) kurdu ve bu dergide “Origines organiques de la morale” (Ahlakın Or­ganik Kökenleri , 1870) adlı yazısını yayımladı.

1848 Devrimi’nden sonra Paris Bele­diye Meclisi üyesi olan Littre poziti­vizmi dilbilime uygulayarak 1863’te temel yapıtı Dictionnaire de la langue française’i (Fransız Dilinin Sözlüğü, 1863-1873) yazmaya başladı; on yıl boyunca sözcüklerin anlamlarını vermeye ve kullanımlarını belirlemeye çalıştı.
Fransız Akademisi’ne üye (1871), Seine milletvekili ve temelli senatör seçilen Littre yaşamının sonuna ka­dar dilbilim ve felsefe çalışmalarını sürdürdü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.