Meleklerin özelliklerini ve görevlerini gösteren bir şema hazırlayınız.

Meleklerin özelliklerini ve görevlerini gösteren bir şema hazırlayınız.

meleklerin görevleri

Melek kelimesi elçi, haberci, kuvvet, güç vb. anlamlara gelmektedir. Dini bir kavram olarak ise melek, Yüce Allah tarafından yaratılmış nurani, gözle görülmeyen varlık anlamına gelir, Meleklerin yaratılış amacı, görevleri ve özellikleri hakkında kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de çeşitli bilgiler yer almaktadır.

Bu biigilerden de faydalanarak meleklerin görevleri ve özelliklerini şöyle açıklayabiliriz:

  • Melekler nurani varlıklardır. Onlar biz insanlar gibi maddi bir bedene sahip değillerdir. Gözle görülemezler.
  • Meleklerin sayısını Allah’tan başka hiç kimse bilmez. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bazı meleklerin isimleri ve görevleri bizlere haber verilmiştir. Cebrail, Azrail İsrafil ve Mikail bunlardandır. Bunlar dört büyük melek olarak da bilinir.
  • Meleklerin yeme, içme, uyuma, dinlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
  • Melekler erkeklik ya da dişilik özelliğine sahip değildir.
  • Melekler hızlı hareket edebilen varlıklardır. Kısa zamanda uzun mesafelere gidebilirler.
  • Melekler farklı şekillere bürünebilme özelliğine sahiptir. Örneğin Cebrail (a.s.), zaman zaman insan şekline bürünerek Hz. Peygambere vahiy getirmiştir.
  • Meleklerin temel görevlerinden biri Yüce Allah’a ibadet edip onun emirlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir.
  • Melekler hiçbir zaman Allah’ın emirlerine karşı gelmezler” “… Allah’ın kendiIerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.” mealindeki ayet bu gerçeği dile getirmektedir.
  • Melekler kanatları olan varlıklardır, Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de, “Gökleri ve yeri yaratan; melekleri İkişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun. O, yaratmada dilediği artırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.” buyrulmaktadır,

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de dört büyük melek ve görevleri açıkça yer almaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
Cebrail (a.s.): Yüce Allah’ın emir ve öğütlerini peygamberlere bildirmekle görevlidir. Bu sebeple cebrail, vahiy meleği olarak da adlandırılır.

Azraİl (a.s.): Yüce Allah’ın izniyle, ömrü bitip eceli gelenlerin canlarını almakla görevlidir.

Mikail (a.s.): Dört büyük melekten biri de Mikail’dir. Onun görevi yağmur, kar, rüzgar vb” doğa olaylarını düzenlemektir.

İsrafil (a.s.): Görevi sur denilen bir alete üflemektir.

4 melek dışındaki melekler şeması

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.