Bir şeyin var olduğunun kanıtlanabilmesi için o şeyin görünür olması zorunlu mudur?

Bir şeyin var olduğunun kanıtlanabilmesi için o şeyin görünür olması zorunlu mudur? Tartışınız.

Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Bunların yanında göremediğimiz ve algılayamadığımız varlıklar da bulunmaktadır. Melek, cin ve şeytan görülmeyen varlıklar arasında yer alır. Bizler bu varlıkları göremeyiz. Ancak meleklerin, cinlerin ve şeytanın varlığını Allah Kur’an-ı Kerim’de bize bildirdiği için onların varlığına inanırız.

Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi gerekmez. İnsanın, görmediği hâlde varlığını kabul ettiği pek çok şey vardır. Örneğin akıl, sevgi ve merhamet gözle görülmez. Ancak kimse bunların varlığını inkâr da etmez. Aynı şekilde elektrik akımını, havadaki ses dalgalarını da gözle görmemiz mümkün değildir. Bütün bu örnekler, varlıklar âleminin yalnızca gözle gördüklerimizden ibaret olmadığını ortaya koymaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.