Hitit Uygarlığı Kısaca

Hitit Uygarlığı, Anadolu’da ilk çağlarda kurulan uygarlıklardandır. İlk Çağda Anadolu’da ilk devleti kurmuş olan toplum Hititlerdir. Hititler, MÖ 2000 başlarında Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresindeki topraklara yerleşmişler. Hattuşaş (Boğazköy)’ı başkent yapıp bir devlet kuran Hititler, MÖ 1450 yıllarında büyük bir imparatorluk hâline geldiler. Dünyanın ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması, Hititlerle Mısırlılar arasında imzalanmıştır (MÖ 1280). Hititlerde devlet yönetiminde başta kral bulunurdu. Ancak kralın yetkileri, sonsuz ve sınırsız değildi. Yetkileri “Pankuş” adı verilen bir meclis tarafından sınırlandırılmıştı. Ülke yönetiminde kraliçe, kraldan sonra en yetkili kişi sayılırdı.

Hititlerde devlet yönetiminde halk, birtakım sınıflara ayrılmıştır. Ancak bu sınıflar arasında fazla bir ayrıcalık yoktu. Eli silah tutan herkes asker sayılırdı. Hititlerde ordu, yaya ve atlı-arabalı askerlerden oluşurdu. Savaşlarda ok, yay, mızrak, kalkan, balta gibi silahlar kullanılırdı.

Hitit uygarlığında tarıma önem verilmiştir. Bağcılık, tahıl tarımı ve hayvancılık önemli ekonomik faaliyetlerdendi. Anadolu’da sulamalı tarım, ilk kez bu dönemde, Hititlerde gerçekleştirilmiştir. Çok tanrılı bir inanca sahip olan Hititler, temizliğe büyük önem verir, ibadet için tapınağa gitmeden önce yıkanır ve temiz giysiler giyerlerdi.

Hititler, Mezopotamya’dan aldıkları çivi yazısı ile daha çok taş tabletler üzerine yazdıkları resim yazısını (hiyeroglif) kullanırlardı. Heykel ve kabartma sanatı alanında da gelişmişlerdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.