Mikroskop Nedir?

Küçük objeleri büyüterek incelemek için kullanılan araçlara mikroskop denir. ln-
celenen objeye yakın kısma objektif. göze yakın kısma oküler denir.

Gövde kolunun ortasında nesne tablası bulunmaktadır. Nesne tablası kaba ve
ince ayar düğmeleri ile aşağı ve yukarı hareket ettirilebilir. Nesne tablasının or-
tasındaki delik alttan gelen ışığın preparatı aydınlatmasını sağlar. Bu ışık kayna-
ğından gelen ışık şiddeti diyafram ile ayarlanabilmektedir. En yaygın kullanılan
mikroskop çeşidi ışık mikroskobudur. Bir mikroskobun büyütme oranı aşağıdaki
gibi hesaplanır.


Mikroskobun büyütmesi: oküler x objektif 

objektifi 4ox, oküleri 20 olan mikroskobun büyütmesi;
40×20 = 800 olur.

 

Mikroskopta Inceleme Sırasında Yapılması Gerekenler
1. Objektif, oküler, nesne tablası. lam ve lamel yumuşak bezle temizlenir.
2.Preparat nesne tablasına yerleştirilir ve ışık açılır.
3.En düşük büyütme seviyesindeki objektifle inceleme başlatılır.
4.okülerden bakarak preparattaki görüntü belirinceye kadar kaba ayar düğmesi
çevrilir.
S.Görüntüyü netleştirmek için ince ayar düğmesi çevrilir.
6.Görüntüyü büyütmek için objektif değiştirilebilir.
7.İnceleme sırasında boya kullanılmışsa alkol damlatılmış bez ile objektif, lam ve
lamel temizlenir.

8.Inceleme bitince aydınlatma sistemi kapatılır.

 

Preparat Hazırlanırken Yapılması Gerekenler
1. Lam üzerine bir damla su damlatılır.
2.İncelenecek kesit lamın ortasına yerleştirilir.
3.Lamel 45 derecelik açıyla lamın üzerine kapatılır ve bu sırada hava kabarcığı kalma-
masına dikkat edilir.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.