Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkileri

Asit yağmurlarının en çok etkilediği faktörler toprak ve havadır. Bilindiği üzere atmosferde bulunan nem bünyesinde bazı misafirleri konuk eder. Bunlar; Kükürt ve azot dioksitler olmaktadır. Bu birleşme sonucunda ortaya sülfürik ve nitrik asitli yağmurlar meydana gelir. Kar veya dolu ile toprak ve havaya bulaşmaktadır.

Asit yağmurlarının oluşmasında doğal kirlilik olduğu kadar insanların da bu kirliliğe ortak olduklarını görmekteyiz. Hava kirliliğine sebep olan insani yapıtlar atmosferi hızlı bir şekilde kirletmektedir. Hiç düşündünüz mü dumanlar, pis havalar, fabrikadan çıkan asitli dumanların atmosfere gittiğini ve oradan yağmurlarla beraber yeryüzüne tekrardan indiğini? Son yıllarda atmosferdeki kirliliğin önüne geçilmesi için bir takım çalışmalar planlansa da maalesef önüne geçilemeyen bir durumdur. Atmosferden gelen asitli yağmurlarla beraber taş, toprak ve hava kirlenmektedir.

Asit yağmurlarının toprağa karışarak olumsuz şeyler oluşturduğuna da tanık olabiliriz.  Bu olumsuz şeyler doğanın da dengesini bozmaktadır. Bilindiği üzere toprağın yapısında kalsiyum ve magnezyum bulunmaktadır. Bu elementler bir bitkinin yetişmesi ve gelişmesi için çok önemlidir. Asitli yağmurlar ise bu elementleri aşağıya yani derine doğru batmasında büyük etkileri olan yağmurlardır. Bitkilerin gelişmemesi, kuruması sırf bu sebeple olmaktadır. Yani Magnezyum ve Kalsiyum vitaminini alamayan bitkiler ve ağaçlar kurumak zorunda kalmaktadırlar.

Aynı zamanda asit yağmurları, toprak üzerinde bulunan alüminyum elementinin de dağılmasına sebep olacaktır. Düşünüldüğü zaman magnezyum, kalsiyum ve alüminyum gibi elementlerden yoksun kalan ağacın meyvesi de istediğimiz şekilde olmamaktadır. Özellikle son yıllarda tükettiğimiz meyvelerin tadının tuzunun olmaması gibi yorumladığımız gibi

Aynı şekilde sadece ağaçların meyvesi değil, bitkilerdeki vitaminlerin de eksik olarak tüketildiğini düşünebilirsiniz.  Tüm bu kirliliğin sayesinde bitkiler, meyveler etkilenirken insanlar bu vitaminleri istedikleri gibi alamadıkları durumlarda bazı hastalıkların da meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.