Molekül iyon element ve bileşik kavramları hakkında neler biliyorsunuz?

Molekül, iyon, element ve bileşik kavramları hakkında neler biliyorsunuz?

Molekül

Aynı veya farklı türdeki birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşan atom kümesi. Aynı molekülü oluşturan atomlar birbirine daha yakınken farklı moleküllerde bulunan atomlar birbirinden daha uzaktır.

İyon

Kararlı yapıda olmayan atomların, kararlı yapıdaki atomların elektron dizilimine ulaştığında iyon olarak adlandırıldığını, elektron alanlara “anyon”, elektron verenlere ise “katyon” denildiğini öğrenmiştik. Bazı anyon ve katyonlar tek atomlu, bazıları ise çok atomludur. Birden fazla atom grup hâlinde negatif veya pozitif yüke sahip olabilir. Böyle gruplara çok atomlu iyon denir. Aşağıdaki tabloda bazı tek atomlu ve çok atomlu iyonlar verilmiştir.

Element

Aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerin element olarak adlandırıldığını biliyoruz. Doğada pek çok element vardır ve bu elementlerin hepsi birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Elementlerin farklı özellikte olmasını sağlayan, farklı atomlardan oluşmasıdır. Bu durumu etkinlikteki modelleri incelediğimizde gözlemledik. Özdeş atomlardan oluşmuş modeller elementleri temsil etmektedir.

demir elementi

Çevremizdeki bütün maddeler, çeşitli elementler ve bunların bir araya gelmesiyle oluşur. Şekerin yapısında bulunan karbon, hidrojen ve oksijen elementi daha pek çok maddenin bileşiminde de mevcuttur. Bu elementlerin her dilde geçerli olan kısa gösterimleri olduğunu biliyoruz. Örneğin; karbon elementi dünyanın her yerinde C harfi yle simgelenir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.