Demokrasi Nedir? Kısaca

Demokrasi Nedir? Kısaca, Demokrasi kavram olarak, çağımızın en önemli özelliklerinden biri,  demokrasi düşüncesinin yaygınlaşması ve milletler tarafından geniş bir uygulama alanına kavuşmasıdır. Bu yayılış durumu, demokrasi konusunda bir görüş birliği bulunduğu anlamına da gelmemektedir. Birbirine zıt tersi rejimlere demokratik rejim adı verilmesine karşın, herkes demokrasiye inanmış görünüyor.

Demokrasi latince bir deyimdir. «Halk» anlamına gelen «demos» ile «egemenlik iktidar  demek olan, kratos kelimelerinden  oluşur. Kelime anlamında demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi, halkın iktidara gelmesi demektir. Özgürlük, kendi kendini yönetme, başka birisi tarafından yönetilmeme olduğuna göre, demokrasi soyut anlam olarak,  kişi ve toplum yönünden özgürlük demektir. Bu  sebeple, özgürlük ve demokrasi, birbirini kapsayan ve tamamlayan iki kelimedir.

Halkın tam anlamda özgürlük içinde olabilmesi için, yönetilenler ve yöneticiler ayırımı yapılmadan, halkın kendi kendini yönetmesi gerekir. Halkın, çoğunluk yoluyla yönetilmesi durumunda ise, tam anlamda özgürlüğün varlığı söylenemez. Demokrasinin amacı ise, halkın yönetilenlerin tam anlamda, başka bir deyişle, ideal anlamda özgür olmasıdır. Oybirliği ile yönetim olmadığına ve ideal özgürlüğe ulaşılmadığına göre, mümkün olduğu kadar, ideal özgürlüğe ulaşmak, demokrasinin amacı olmaktadır.
Demokrasinin amacına ulaşması için izlenecek yolda, birbiri ile bağdaşmayan, benzemeyen,  birbirine zıt iki ayrı demokrasi anlayış ve düşüncesini ortaya çıkmaktadır. Kavramların birbirine karışmasını önlemek için, bunlardan birine «klâsik demokrasi», ya da «çoğulcu demokrasi» veya «Batı demokrasisi», diğer yoruma, «marksist demokrasi» başka bir söyleyiş ile«sosyalist demokrasi» denilmektedir.

Kısaca  söylemek gerekirse, çoğulcu demokrasi, ideal özgürlüğe, yine özgürlük yolu ile ulaşmak isteyen bir rejimdir. Bu rejimde özgürlük, hem araç, hem de amaçtır. Marksist demokrasi anlayışında ise, özgürlük, bir araç değil, sadece ulaşılması gereken bir amaçtır. Bu amaca ulaşmak özgürlük yolu ile değil, ancak tek yol vardır o da proletarya diktatörlüğü yoludur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.