İstanbul’un fethi Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumunda hangi değişiklikleri…

İstanbul’un fethi Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumunda hangi değişiklikleri ortaya çıkarmış olabilir? İstanbul’un fethi ile Anadolu ve Rumeli toprakları arasında geçiş kolaylaştı. Marmara ve Karadeniz’den geçen ticaret yolları denetim altına alındı. İstanbul, devletin yeni merkezi oldu.

İstanbul kapalı çarşısı
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethinden sonra şehrin her alanda gelişmesi amacıyla büyük imar hareketlerine girişti.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’dan sonra da fetihlerine devam ederek Osmanlı Devleti’ni dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getirdi. Fatih’ten sonra XVI. yüzyılın ortalarına kadar kronolojik sırayla II. Bayezıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman padişah oldular. Bu padişahlardan sonra da sınırlar genişlemekle beraber bunların hükümdarlığı zamanında büyük fetihler gerçekleştirildi.

İstanbul’un fethi ile birlikte Bizans İmparatorluğu ortadan kalkınca Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlanmış oldu. Diğer yandan Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun kontrolü de Türklerin eline geçti. Fetihten sonra İstanbul, Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti oldu. Böylece kuruluşunu tamamlayarak Yükseliş Dönemine giren Osmanlı Devleti bir dünya devleti hâline geldi.

İstanbul’un fethi sırasında, şehirlerin etrafını çevreleyen kalın surların büyük topraklarla yıkılabildiği görüldü. Bunun üzerine Avrupa’da ki krallar da aynı yöntemi kullanarak toprakları üzerinde hüküm süren derebeylerin şatolarını yıktılar. Böylece Avrupa’da feodalitenin çöküşü hızlanırken merkezi krallıkların güçlenmesi süreci başladı.

İstanbul’un fethi Türk tarihinin olduğu kadar dünya tarihinin akışını da değiştirdi. Bu nedenle 1453 yılı bazı tarihçiler tarafından Orta Çağın sonu Yeni Çağın başlangıcı olarak kabul edildi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.