Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin kültürel sonuçları neler olmuştur?

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin kültürel sonuçları neler olmuştur? Araştırınız. Türklerin kültürüne İslam dini ne kadar yakında olsa, bazı farklılıklar vardır. Türkler Müslüman olduktan sonra genel itibari ile kültürlerini muhafaza etmişler ve geliştirmişlerdir.

Özellikle İslam kabul edildikten sonra Edebiyat alanında güzel eserler ortaya konmuştur. Karahanlılarda Türkçe kullanılarak Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Önemi: Türk-İslam tarihinin ilk yazılı eseri ve siyasetnamesidir. Divan-ı Lugat’it Türk: Kaşgarlı Mahmut tarafından Türkçe yazılmıştır. Türkçenin Arapça’dan aşağı kalır bir dil olmadığını ispatlamak için yazılmıştır. Önemi: İlk Türkçe sözlüktür. Atabetü’l-Hakâyık: Edip Ahmet Yükneki tarafından Türkçe yazılmıştır. Divan-ı Hikmet: Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Önemi: İlk Türk tasavvuf kitabıdır.

Gaznelilerde Firdevsi’nin yazdığı Şehname’dir. Büyük Selçuklu Devletinde yazılan en önemli eser Nizam’ül Mülk’ün yazdığı Siyasetname’dir.

Türkler, İslamiyet’e geçince edebiyatlarında bir farklılaşma olmuştur. İçerik olarak artık İslami kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. Allah, hak, peygamber gibi kavramlar eserlerinde kullanılmıştır. Aynı zamanda şekil olarak da değişim kendini göstermektedir. Dörtlükler yerini beyte, hece yerini aruz bırakmıştır. Divan edebiyatı diye bir edebi gelenek ortaya çıkmıştır.

Eski Türk anlayışını büyük ölçüde yerini korurken İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra Abbasiler, Gazneliler ve Karahanlılar’ın etkisinde kalmışlardır. Hükümdarlar ise önceleri yabgu, bey, Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat Zaferinden sonra ise “Sultan” unvanını kullanmaya başlamışlardır.

İlk Türk İslam devletlerinde esnaf ve zanaatkârların aralarında dayanışma sağlamak amacıyla kurdukları dini karakterli örgüte “Ahilik” denirdi. (Osmanlı’ daki karşılığı lonca)

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.