Oy Verme Yöntemleri Nelerdir?

Oy Verme Yöntemleri Nelerdir? Tek dereceli ve iki dereceli olmak üzere iki tane oy verme yöntemi vardır. Seçmenlerin, araya başka seçmenler girmeden, doğrudan doğruya temsilcilerini seçebilmelerine, tek dereceli seçim yöntemi denir. İki veya üç dereceli seçimde ise, seçmen doğrudan doğruya temsilciyi seçemez, temsilciyi seçecek olan ikinci veya üçüncü seçmenleri seçer. İki veya üç dereceli seçim, tek dereceli seçim yöntemine göre, demokratik bir yöntem olarak görülmez. İki dereceli seçim yöntemi Türkiye’de, 1946 seçimlerine kadar uygulanmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinde Başkan seçimi, iki dereceli seçim yöntemi ile yapılmaktadır.

Tek adlı ve listeli seçim yöntemi

Ülkedeki her seçim çevresinden bir temsilci seçilmesini sağlayan yönteme, tek adlı veya tek isimli, ya da dar bölge yöntemi denir. Bu yöntemde, seçime katılan her parti birer aday gösterir. Seçmenler de bu adaylardan birine oy verirler. Eğer seçimler adi çoğunluk yöntemine göre yapılıyorsa adaylardan en çok oy almış olan seçilir. Seçimde, salt çoğunluk sistemi uygulanmışsa, ilk oylamada, ancak salt çoğunluğu sağlamış olanlar seçilir; boş kalan yerler için ikinci oylama yapılır.

Listeli seçim yönteminde, ülke geniş seçim çevrelerine ayrılır ve her seçim çevresinde birden çok temsilci seçilir. Her parti adaylarım liste ile gösterir. Listeli seçim yönteminin, sabit liste, karma liste ve tercihli liste olmak üzere üç türü vardır. Değişmez liste sisteminde seçmen, listelerden birine, herhangi bir değişiklik yapmadan oy verir. Karma liste sisteminde seçmen, isterse listede değişiklik yaparak, başka listelerde yer alan adaylara da yer verebilir. Tercihli oy sisteminde ise, seçmen listelerden birine, isterse listede yer alan adayların sırasında değişiklik yaparak, oy verebilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.