Seçim Dönemi ve Seçimlerin Yenilenmesi Şartları Nelerdir?

Seçim Dönemi ve Seçimlerin Yenilenmesi Şartları Nelerdir?

Seçim dönemi nedir?

Anayasa, dört yıllık gelenekten ayrılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yerel yönetim seçimlerinin beş yılda bir yapılması kuralını getirmiştir (m. 77/1-127/3). Böyle bir yola gidilmesinin nedenleri arasında, genel seçimlerden sonra çıkan iktidara programını gerçekleştirebilmesi için yeterli bir süre tanıma ve ülkeyi kısa aralıklarla seçim heyecanı ile karşı karşıya bırakmama sayılabilir. Bu doğrultuda Anayasanın yerel yönetimleri düzenleyen 127. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik yapılarak «milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır, kuralı getirilmiştir.

Meclisçe seçimin yenilenmesi kararı

Süre dolmadan Meclis seçimin yenilenmesine karar verilebilir. Bu gelenek 1924 Anayasasından beri süre gelmektedir. 1961 ve 1982 Anayasaları, Meclis seçimlerinin yenilenmesi kararını, Meclisin yanında, belli koşullar altında Cumhurbaşkanına da tanımıştır. 1924 Anayasası Meclis seçiminin yenilenmesi kararını, Meclisin seçtiği Cumhurbaşkanına bırakmamıştır. Bu düzenleme, 1924 Anayasasının genel yapısına, Meclisin üstünlüğü anlayışına uygun bir düzenlemedir.

Meclis, yenileme kararı ile birlikte seçimin yapılacağı tarihi de belirler

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.