Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919), 1. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin girişimleriyle savaş sonrası, barışın sürekliliğini sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919’da Paris’te bir konferans düzenlendi. 32 ülke temsilcisinin katıldığı konferansta İngiltere ve Fransa ilk günden denetimi ele aldılar. Konferansa Yunanlılar, Ermeniler ve Araplar nüfuslarının yoğun olduğu bölgelerde haklarını savunmak üzere davet edilmişti. Yapılan görüşmeler sonunda Arap Yarımadası, Irak, Suriye ve Filistin’in manda sistemiyle Milletler Cemiyeti ya da onun atayacağı bir devlet tarafından yönetilmesine karar verildi.

Ayrıca Doğu Anadolu’da mandater sistemle yönetilecek bir Ermeni Devleti kurulacaktı. Konferansta Yunanistan sunduğu sahte belgelerle özellikle Batı Anadolu’da Yunanlıların nüfus olarak çoğunluğu oluşturdukları iddiası kabul edildi.

Paris Barış Konferansı

İngiltere’nin desteğini alan Yunanistan Başbakanı Venizelos, iddiasına dayanarak İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya’yı istiyordu. Yapılan gizli antlaşmalar gereği Batı Anadolu’yu alması gereken İtalya, Yunanistan’ın bu isteğine karşı çıktı. Ancak bölgede güçlü bir İtalya istemeyen İngiltere, Yunanlıları destekleyince İtalya, konferansı terk etti. İngiltere ve Fransa, yapılan görüşmeler sonunda Yunanlıların İzmir’i işgal etmesine izin verdiler.

Konferansın sonunda Osmanlı Devleti dışındaki İttifak Devletleri ile ilgili barış şartları kabul edilmiş ve bu devletlerle barış antlaşmaları imzalanması kararlaştırılmıştır (Osmanlı Devletinin paylaşımında uzlaşma olmadığı için barış antlaşması ertelenmiştir.)

İtilaf Devletleri; Almanya ile Versailles (Versay) (28 Haziran 1919), Avusturya ile Saint Germain (Sen Jermen) (10 Eylül 1919), Bulgaristan ile Neuilly (Nöyyi) (27 Kasım 1919) ve Macaristan ile Trianon (Triyanon) (4 Haziran 1920) antlaşmalarını imzalamışlardır.

Versailles’a göre Almanya Alsas – Loren bölgesini Fransa’ya bıraktı ve bütün sömürgelerini kaybetti. Saint Germain ile Avusturya; Çekoslavakya, Yugoslavya ve Macaristan’ın bağımsızlığını kabul etti. Trianon’a göre Macaristan kendi topraklarından bazı yerleri Çekoslavakya, Yugoslavya ve Romanya’ya verdi. Neuilly ile Bulgaristan büyük miktarda bir toprak parçasını Yunanistan ve Yugoslavya’ya bıraktı. Ayrıca anlaşma maddelerinde İttifak Devletlerinin hepsine askerî, ekonomik ve siyasi kısıtlamalar getirilmiştir.

İttifak Devletleri daha I. Dünya Savaşı devam ederken Rusya ile 3 Mart 1918’de Rusya’nın savaştan çekildiğini belirten Brest – Litowsk Antlaşması’nı imzaladı. Antlaşmaya göre Rusya; Litvanya, Polonya ve Estonya’dan çekilirken Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne bıraktı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.