Peygamberlerin insanlar arasından seçilmelerinin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu tartışınız.

TARTIŞIYORUZ, Peygamberlerin insanlar arasından seçilmelerinin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu tartışınız.

– Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi; vahyin anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Peygamberler, yaşadıkları toplumu her bakımdan çok iyi tanıdıkları için insanların
sorunlarına doğru çözüm getirmiş ve insanlara önderlik etmişlerdir.

– Peygamberler; diğer insanlar gibi yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, yaşar ve ölürler. “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” ayetinde peygamberlerin insani özelliklerine vurgu yapılmıştır. İnsanların, kendileri gibi insani özelliklere sahip olan bir varlığı örnek almaları daha kolay olmuştur. Bu nedenle Yüce Allah peygamberleri insanlar arasından seçmiştir.

– Peygamberlerin çağrısını kabul etmeyen bazı kimseler, insanlar arasından peygamber seçilmesine karşı çıkmışlardır. Peygamberlerin meleklerden veya doğaüstü güce sahip varlıklardan olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Hâlbuki Yüce Allah melek gibi insanüstü bir varlığı peygamber olarak gönderseydi insanlar onu örnek alamayacaktı. Allah, peygamberleri insanlar arasından seçmekle insanlara büyük bir iyilikte bulunmuştur. Bizler de Allah’ın bu iyiliğine karşılık peygamberleri örnek almalı ve onların yolunu takip etmeliyiz.

-İnsanlara insan gönderilmesi, ile hem cins bağı kurmak daha kolay olmaktadır.

– İnsanlar insanların ihtiyaçlarını, üzüntüleri, zorluklarını, mutsuzluklarını, hislerini daha iyi bilebilirler.

– İnsan peygamberin İnsanlarla iletişim kurabilmesi daha kolay olmaktadır.

– İnsanları anlayabilmeleri İnsanlara örnek olabilmeleri

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.