Popülasyon ekolojisi

 

Aynı popülasyona ait bireylerin kromozon sayıları ve beslenme biçimleri  aynı, genetik özellik ve protein yapıları benzerdir.

 

1)Popülasyon Yoğunluğu : Belli bir alan ya da hacimdeki birey sayısına denir.Popülasyondaki birey sayısı arttıkça popülasyon yoğunuğu artar.Bir popülasyonun ekosistemdeki yerini belirlemede en önemli faktör popülasyonun yoğunluğudur.

Doğum-Ölüm oranı, içe-dışa göçler popülasyon yoğunluğunu etkiler.

2)Popülasyon Büyüklüğü : Belli bir zaman diliminde popülasyonun içerdiği birey sayısına denir.

3)Popülasyon Büyüme Hızı:

Popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesinin altında olduğunda popülasyondaki büyüme hızı yüksektir.

Popülasyondaki birey sayısı taşıma yaklaştıkça büyüme hızı yavaşlar.

4)Popülasyon Büyüme Eğrisi :  (J ve S tipi eğriler)

egg

 

J Tipi Büyüme Eğrisi:

Kaynakların sınırlı olmadığı ortamda gerçekleşir.Çoğalma potansiyeli güçlü olan popülasyonlarda kısa zamanda sayının giderek arttığını geometrik olarak gösterir.Bakteri ve böcek gibi hızla çoğalan canlılarda  J tipi  popülasyon eğrisi görülür.

S Tipi Büyüme Eğrisi

l.Evre:Besin bulma, barınma gibi çevresel sorunlar nedeniyle popülasyonun büyümesi yavaştır.

ll.Evre:Popülasyonda büyüme hızı maksimum seviyeye ulaşır.

lll.Evre: Artan çevre direncinde popülasyon büyümesi yavaşlar.

lV.Evre: Popülasyon yoğunluğu en yüksek  fakat popülasyon artışı 0 dır.

S Tipi büyüme eğrisi genelde bitki ve hayvan popülasyonlarında görülmektedir.

5)Yaş Pramidi

Popülasyondaki bireylerin belli bir zamandaki yaşlarını gösterir.Yaş Pramidi popülasyonun yapısı hakkında önemli bilgi verir.

Popülasyon grafiklerinde üç ayrı yaş dönemi mevcuttur.Üreme öncesi dönem, üreme dönemi ve üreme sonrası dönem

pira

 

 

 

 

 

 

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.