Biyoçeşitlilik Tür Ekosistem Habitat Popülasyon

Aşağıda verilen kavram ile ilgili öğrendiklerinizi karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

Biyoçeşitlilik: Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği biyoçeşitlilik olarak adlandırılmaktadır.

Tür: Birbiriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip, ortak atadan gelen benzer özellikteki organizmalara tür adı verilir. Buna göre aslan, geyik, köpek, çam ağacı, erik ağacı vb. birer türdür.

Ekosistem: Belirli bir kısımda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerin karşılıklı ilişkileri ile meyda­na gelen ve süreklilik arz eden sistemler ekosistem olarak adlandırılmaktadır. Bir deniz, bir orman, yaşadığınız yerdeki bir göl ya da akarsu birer ekosistemdir.

soğuk ve kurak bölge ekosistemi

Habitat: Bir grup organizmanın yaşadıkları yer, yaşam ala­nı aynı zamanda habitat olarak adlandırılır. Okyanus, çayırlık, çöl vb. bir habitat olabilir. Örneğin hamsinin habitatı Karadeniz, inci kefalinin habitatı Van Gölü’dür.

Popülasyon: Bir habitatta yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturdu­ğu topluluğa da popülasyon adı verilmektedir. Örne­ğin bir gölde yaşayan sazan balıkları bir popülasyon oluşturur. Uludağ’daki geyikler, Karadeniz’deki hamsi­ler popülasyona örnek verilebilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

    1. o zaman hastanede kalıyordum konuları bilmiyordum kitabımı kaybattim arkadaşımdan kitaptan yazılanları aldım defterime yazdım ve ödevimi öyle yaptım bu kelimelerinde anlamını bilmediğim için telefonumun internetinden yaptım…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.