Rönesans Döneminde yetişen bilim insanları ile sanatçıların günümüz bilim ve sanat anlayışına katkıları

Rönesans Döneminde yetişen bilim insanları ile sanatçıların günümüz bilim ve sanat anlayışına katkıları neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız. 5 ve 16. yüzyıllarda Batı Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanlarında önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmeleri ortaya çıkaran temel etken, insana ve onun düşünme gücüne önem veren “hümanizm” akımıydı. Hümanizm 14. yüzyılda İtalya’da doğup gelişti. Hümanistler İlk Çağ Yunan ve Roma uygarlıklarına ait eserleri inceleyip yorumladılar. Böylece İlk Çağdaki bilim ve sanat anlayışını canlandırarak “yeniden doğuş” anlamına gelen “Rönesans”ın öncülüğünü yaptılar.

Leonardo da Vincinin Mona Lisa tablosu

Rönesans Dönemi sanatçıları, bilginleri ve katkıları

Rönesans Döneminde İtalya’da ünlü bilginler ve edebiyatçılar yetişmiştir. Gişarden, Ariosto (Ariyosto), Tasso ve Machiavelli (Makyavel) bunların başlıcalarıdır. Machiavelli “Hükümdar” adlı ünlü eserinde devletle ilgili yasaların dinden değil, akıl ve deneyimden çıkarılması gerektiğini savunmuş ve devlet yönetimine ilişkin tavsiyelerde bulunmuştur. İtalya’da Rönesans güzel sanatlar alanında da gelişme göstermiştir. Bu dönemin en büyük sanatçılarından Leonardo Da Vinci, Mona Lisa adlı eseriyle Rönesansın sembolü haline gelmiştir. Mikelanj ise yaptığı heykeller ve duvar süslemeleriyle dönemin önde gelen sanatçılarından biri olmuştur.

Rönesans İtalya dışında diğer Avrupa ülkelerinde de yayıldı. Bu ülkelerden Fransa’da çok sayıda yazar ve sanatçı yetişti. Bunlardan Montaigne (Monteyn) “Denemeler” adlı eseriyle ün kazandı. Mimaride ise Louvre Sarayı’nı yapan Pierre Lescot (Piyer Lesko), önemli Fransız sanatçıları arasında yer aldı.

İngiltere’de Rönesansın en ünlü temsilcisi William Shakespeare (Vilyım Şekspir) oldu. Tiyatro eserleriyle tanınan Shakespeare; Hamlet, Othello, Kral Lear ve Romeo ve Julyet gibi yapıtları dünya edebiyatına kazandırdı.

İspanya’da Rönesans edebiyat ve resim alanlarında gelişme gösterdi. İspanyol yazar Miguel de Cervantes (Migel dö Servantes) Don Kişot adlı romanında Orta Çağın feodal düzenini eleştirdi. Ressam Velasques (Velaskez) ise dinî tablolarıyla tanındı.

Hollanda’da Rönesansın etkisi en fazla resim alanında görüldü. Bu ülkede Rembrandt (Rambrand), Rubens ve Van Dyck (Dayk) gibi doğa tabloları ile ün kazanan ressamlar yetişti.

Rönesans edebiyat ve güzel sanatların yanı sıra bilimdeki gelişmelerin de yolunu açtı. Polonyalı bilgin Kopernik kilisenin aksine evrenin merkezinin Dünya değil Güneş olduğu görüşünü ileri sürdü.

Bu sanatçı ve akımların savundukları fikirler, günümüz bilim ve sanatına temel oluşturmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.