Rönesans ve reform hareketlerinin kısa sürede benimsenmesinin sebepleri

Rönesans ve reform hareketlerinin, toplum tarafından kısa sürede benimsenmesinin sebepleri neler olabilir?

– Almanya’da reform hareketlerinin başladığı dönemde siyasi birliğin olmaması, Almanya’daki prens ve derebeylerin dinde reform hareketlerini desteklemesi.
– Bilim adamlarının mevcut mezhepleri eleştirmeleri ve bu mezhepleri eleştirecek bilim adamlarının varlığı
– Reform hareketleri fikirlerini yaygınlaştıran kağıt ve matbaanın kullanılması.
– Kilisenin dini alandan çıkarak, halkın sosyal toplumsal ve ekonomik alanda zorlaması ve baskı altında tutması.
– Teknolojik ilerlemenin sonucunda coğrafi keşiflerin gerçekleştirilmesi, Kilisenin söylemlerinin yanlış olduğunun kanıtlanması.
– Kilisenin zenginliğinin halkın gözüne batması. Halkın sefalet içinde olması.
– İnsanların kiliseye güveninin azalması ile gerçek arayışı ve hümanizm düşüncenin yaygınlaşması.
– Matbaa sayesinde basılan incilin herkes tarafından okunabilmesi, sonucunda kilisenin Hıristiyanlığı saptırdığı ve belli bir zümrenin menfaatine hareket ettiğinin anlaşılması.
– Özgür düşüncenin insanlar arasında kabul görmesi
– Kilise ve derebeyleri baskısından iyice usanan Avrupa halkları rönesans ve reform hareketlerini benimsemiş. Bu hareketler halk arasında hızla yayılmış ve bu uğurda savaşlar gerçekleşmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.