Sosyal Bilgiler Dersinin Başlıca Amaçları Nelerdir?

Sosyal Bilgiler Dersinin Başlıca Amaçları Nelerdir? Eğitim kurumlarının en önde gelen işlevi de, öğrenciyi yararlı bir vatandaş aynı zaman da iyi birey olarak yetiştirmektir. Okullar  bu işlevi, öğrencinin sosyalleşmesini, içinde yaşadığı toplumun tarihini, kültürünü, içinde bulunduğu sosyal ve fiziksel çevreyi, içinde bulunduğu toplumdaki kurum ve kuruluşları tanımasını sağlayarak toplumdaki görevlerinin ve statülerinin gerektirdiği davranışları, toplumun kendisine sağladığı imkanları ve bunlardan yararlanma yollarını kazandırarak yerine getirir.

1- Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel, tarihsel, siyasal; bugünü dünü ve yarını ile ilgili değerlere karşı olumlu tutum geliştirmiş ve bu alanda tarih, dil, kültür ve yurt bilincine sahip vatandaş olması
2- İnsan hakları ve demokrasi konularında duyarlı/bilinçli vatandaş olmak,
3- Vatandaşlık görev, sorumluluk, hak ve görevlerini bilen yurttaş olmak,
4- Beceri, bilgi ve iyi ahlak sahibi bir insan olmak,

5- Doğru ve mantıklı sonuçlar çıkarabilen ve sosyal sorunlara çözüm üretebilen vatandaşlar olmayı öngörmektedir. Burada konu edilen, karar alma ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi ilerlemecilik akımına uygun bir programda bulunması gereken temel araçlar arasındadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.