10. Nerelere Yerleşebilirim? Sayfa 31 Sosyal Bilgiler

10 . NERELERE YERLEŞEBİLİRİM?

Aşağıdaki Anayasa’mızın 25. maddesini okuyunuz. Buna göre nerelere yerleşebilece­ğinizi ve seyahat özgürlüğünüzün hangi durumlarda kısıtlanabileceğini nedenleri ile bir­likte yazınız.

Yerleşme ve öeyahat Hürriyeti

23. Madde – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak… amaçlarıy­
la kanunla sınırlanabilir.

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturma­sı sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

– Suç işlenmesini önlemek, belli bir yerleşim yerinde kamu düzeninin bozulması durumunda, kamu oteritelerince bu yerleşim yerine giriş ve çıkışlar engellenebilir.

– Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, bir bölgede ekonomik ve sosyal planlamayı yapmak, gelişimi gerçekleştirmek için o yerleşim yerine giriş çıkışlar kontrol altında tutulabilir.

–  Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, gecekondulaşmayı, çarpık kentleşmeyi önlemek için yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar yasaklanabilir. Çarpık kentleşmeyle, kaos ve düzensizlik baş gösterebilir.

– Kamu mallarını korumak, kamu arazilerinin işgali durumunda kamu arazilerini korumak için veya, bir şehirde kamu mallarına yönelik tehditler olduğunda o şehirlere yönelik kısıtlamalar olabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.