Sovyetler Birliği Devlet Sistemi Tarihi

Sovyetler Birliği Devlet Sistemi Tarihsel gelişimi, Çarlık Rusyası, 19. yüzyılı başlarında ikiyüz milyona yaklaşan nüfusu ve geniş toprakları ile, kildan ayaklı bir deve benzetilmiş. Rusya bu dönemde, sanayii dışa bağımlı olan ve ilkel tarıma dayalı, dengesiz bir toprak rejiminin egemen olduğu bir ülke görünümündedir.

Ülkede, her türlü denetim ve sorumluluktan yoksun, bir mutlak monarşi vardır. 19. yüzyılda, Rusya, büyük düşünce akımlarına, mutlak monarşiyi meşrutiyete dönüştürme çabalarına sahne olmuştur. Bu durum 1905 yılma kadar sürmüştür.

1905 yılında çıkan bir ihtilal sonucu, sınırlı da olsa, bir meşrutiyet rejimi  geçildiği görülür. Bunun sonucu olarak, Duma adını taşıyan bir Meclis kurulmuştur. Çar, Duma üzerinde geniş yetkilere sahipti. Meclisi açmak, kapamak, toplantı süresini saptamak, Çarın yetkileri arasında idi. Kapalı olduğu dönemlerde, Duma’nın görevini Devlet Konseyi üstleniyordu. Bakanlar Kurulu ise, yalnız Çara karşı sorumlu idi. Bu meşrutiyet denemesi başarılı olamamış ve Birinci Dünya Savaşı döneminde ağırlık kazanan kargaşa ve kıtlık, Çarın tahtan uzaklaştırılmasını gerektirmiş ve geçici hükümetler dönemini başlatmıştır.

Bu durum devrime giden yolları açmış, gösteriler ve grevler birbirini izlemiştir. Lenin’in partisi, durumu iyi değerlendirmiş ve Rus takvimine göre Ekim Devrimi denen devrim, 7 Kasım 1917 günü gerçekleştirilerek, iktidar bolşeviklere geçmiştir.

Lenin, kendi yorumuna göre Marksizmi, Çarlık Rusya’ya bir siyasal sistem olarak uygulamıştır. Lenin’in Marksizmi yorumlaması, Rus toplumuna uygulaması ile Marksizm Leninizm denen Sovyet Marksizmi başlamıştır. Böylece Marksizm katı ve devrimci bir niteliğe kavuşmuştur.

Sovyet Marksizminin gelişmesi için, yeni bir anayasal sistem biçimlenmeye başlamış ve 1918 de «Sosyalist Federatif Sovyet Rusya Cumhuriyetinin Temel Yasası ile, ilk anayasal kurumlar belirmiştir. 1924 Anayasası ise, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin kuruluş belgesi olmuştur. Bunu 1936 ve 1977 Anayasaları izlemiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.