Sosyal Devlet Alanında Gelişmeler Nelerdir?

Sosyal Devlet Alanında Gelişmeler Nelerdir? Günümüzde sosyal devlet anlayışı, hem kapitalist düzende, hem de sosyalist düzende, kişilerin yaşam düzeylerini yükseltme, onlara sosyal haklar ve güvenlik sağlama açısından önemli gelişmeler göstermiştir. Sosyal devlet açısından, sanayileşmesini tamamlamış ülkelerdeki durum ile, gelişmekte olan, ulusal gelir düzeyini yükseltememiş ülkelerdeki durum arasında fark vardır. Ulusal gelir düzeyi yüksek ülkelerde, devletin sosyal devlet niteliğini kazanması, az gelişmiş ülkelere göre daha kolay olmaktadır. Çoğulcu demokrasinin egemen olduğu sanayileşmiş ülkelerde, sosyal devlet uygulaması başarılı bir gelişme göstermektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde, ulusal gelir düzeyinin düşük olması, sosyal devlet anlayışının uygulanmasını güçleştirmektedir. Bu ülkelerde, bir yandan ulusal geliri artırmak, diğer yandan da bireylerin yaşam düzeyini yükseltmek, onların da ulusal gelirden anlamlı bir pay almalarını sağlamak, birbiri ile bağdaştırılması güç olan işlerdendir. Devlet bir yandan kalkınmak, bir yandan da bireylerin yaşam düzeyini yükseltmek için özel önlemler almak, bu iki ana görevi dengeli bir biçimde yürütmek zorundadır.

1961 Anayasası gibi, 1982 Anayasası da, bu dengeyi sağlayıcı düzenlemeler getirmiştir. Anayasa ayrıca, devletin ekonomik ve sosyal hakları, ancak mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceğini belirtmiştir (m. 65). Sosyal devlet anlayışının yerleştirilmesinde asıl önemli olan, iktidarca izlenecek ekonomik ve sosyal politikadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.