Türk Ressamı Kavruk Hasan Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı Kavruk Hasan (Akseki, 1919).

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitiren (1944) Haşan Kavruk, daha öğrenciliği sırasında devlet sergilerine yapıt vererek sanat yaşamına başladı. Amatör sergilerde üç kez birincilik kazandı. Silifke, Samsun ve İstanbul’daki orta derece­li okullarda bir süre resim öğretmen­liği yaptıktan sonra, 1947’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resim öğrenimi için Paris’e gönderildi. İki yıl Andre Lhote Akademisi’nde ça­lıştı. Bu arada Paris Güzel Sanatlar Okulu’nun fresk atölyesine devam ederek buradan sertifika aldı. Dönü­şünden önce Avrupa’nın sanat mer­kezlerindeki müzeleri gezip gördü. Paris’te çalıştığı yıllarda yapıtlarını ünlü Salon d’Automne’da sergiledi. İstanbul’a dönünce düzenli olarak devlet sergilerine resim verdi; İstan­bul, İzmir ve Ankara’da kişisel sergi­ler açtı. Lugano’da uluslararası Bir sergide, Amsterdam, Viyana ve Paris ibi kentlerde yapıtlarını sergiledi, İzmir’de açılan ilk sanat şenliğinde, resim dalında birincilik ödülünü, 1987’de Adalar Resim Yarışması ’nda birincilik ödülünü aldı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliğinde bulundu. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Oku­lu’nda öğretim üyesi olarak çalıştı (1982’de emekliye ayrıldı). Müfettiş­liği sırasında Anadolu’da gezip gör­düğü yörelerle ilgili folklor özellikli yapıtlar, el işleri derledi. Sanat üstü­ne yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yer aldı.

Sanatı

Haşan Kavruk, Yaşadığım Anadolu adım verdiği bir dizi yağlıboya res­minde, Anadolu doğasım ayrıntıya da­yanan belgeci bir tavırla vermek ye­rine, taşı toprağı ve ağacıyla, bu do­ğanın renkli ve değişken niteliğim so­yutçu bir resim anlayışıyla yansıtma­yı yeğlemiştir. Bu bakımdan, onun re­simlerine hareket noktası oluşturan doğasal görüntü, resim işlevinin öte­sinde, sanatım yönlendirici bir katkı getirmez. Yalnızca doku zenginliğine ve soyut anlatıma bağlı, dinamik ve hareketli bir fırça esprisi, Haşan Kav­rukta zaman zaman şiirsel soyutla­maya varan bir anlayışın gelişmesine ortam hazırlamıştır. Eğitimini gördü­ğü Lhote kübizmi, onun bu özgür pa­letini hemen hiç etkilememiştir. Türki­ye’de 1950’lerde sayılı ressamların elinde yoğunlaşma belirtisi gösteren soyutçu eğilimde, Haşan Kavruk’un da önemli bir yeri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.