Türk Film Yönetmeni Ömer Kavur Kimdir?

Türk film yönetmeni Ömer Kavur (Ankara, 1944).
Ortaöğrenimini İstanbul’da Robert Kolej de ve Kabataş Erkek Lisesinde tamamladıktan sonra Fransa’ya gide­rek Conservatoire İndependant du Cinema Français’yi bitiren Ömer Ka­vur, Bryan Forbes ile Alain Robbe Grillet’nin yanında, birer filmde asis­tan olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitlüelgesel filmler yaptı, bazı reklam filmlerinin çekimi­ne katıldı. 1974’te Refik Halit Ka­ray’ın Yaük.Emineadlıuzunöyküsünü uyarlayarak sinemaya geçti. Bu ilk filminde belli bir düzeyin üstünde anlatım ve estetiğe ulaşmasına, geniş bir ilgi uyandırmasına karşın, beş yıl gibi uzun bir süre başka film yapma­dı; asıl verimli dönemiyse 1979’da Yusuf ile Kenan adlı filmle başladı. Ömer Kavur her filminde biçim ve içerik bakımından özgün ve değişik bir sinema anlayışını sergiledi. Söz­gelimi, Yatık Emine {1974), gerçekçi anlatımıyla dikkâti çekti. Yusuf ile Kenan (1979), kimsesiz çocuklar so­rununa çözüm öneren belgesel bir çalışmaydı, Füruzan’m uzun öykü­sünden uyarlanan Ah Güzel İstan­bul’da (1981) kent gerçekliği ağır ba­sıyordu; Selim İleri’nin özgün senar­yosundan çektiği Kırık Bir Aşk Hikâ- yesfnde (1982) estetik kaygılar ve bi­çimcilik ön planda yer alıyordu; Göl’deyse (1982) bir üslup denemesi dikkati çeldyordu. Atıf Yılmaz ve Ya­vuz Özkan ile birlikte ADAF adlı film yapımevini kuran Ömer Kavur, film­lerinde yapımcılığı da üstlenmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.