Türk Ressamı Neşet Günal Hayatı ve Sanatı

Neşet Günal

Neşet Günal

Türk ressamı (Nevşehir, 1923). 1939’da Güzel Sanallar Akademisi’ne giren ve önceleri Nurullah Berk ile Sabri Berkel’in yanında çalışan Neşet Günal, öğrenimini daha sonra Aka- demi’deki sanat öğretimini yeniden düzenlemekle görevlendirilen Léopold Lévy’nin yanında sürdürdü. 1946’da Akademi’nin yüksek resim bölümünü birincilikle bitiren Neşet Günal, aynı yıl açılan Avrupa sınavını kazandığı halde, ancak iki yıl sonra, 1948 Temmuzunda öğrenimini geliştirmek üzere Paris’e gitti. Öğrenim programı gereği ilk aylarda André Lhote’un atölyesinde çalıştıysa da, bu atölyenin fazla kuru ve akademik olan eğitimiyle bağdaşamadığından, Fernand Léger’nin yanına geçti. Bir yandan buradaki bilgilerini geliştirirken, bir yandan da özel ilgisi nedeniyle. Güzel Sanallar Okulu’nda duvar resmî ve fresk tekniğini öğrendi. 1954’te yurda dönünce İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne asistan olarak girdi. Bir ara bu bölümün şefliğini de üstlenen sanatçı, buradaki görevinden emekliye ayrılarak, kendini bütünüyle sanat çalışmalarına verdi.

Neşet Günal ilk kişisel sergisini, yurda dönüşünden bir yıl sonra, 1955’te Ankara Helikon Derneği Galerisi’nde açtı. Daha önce, Paris’te öğrenim gördüğü sırada da çeşitli sergilere katılan sanatçı, 1955’te İstanbul’da düzenlenen “Paris Okulu” karma sergisine de yapıtlarıyla katkıda bulundu. 1956’da yeni Meclis binası resimleri için görevlendirildi. Ankara Hacettepe Hastanesi’ne fresk tekniğiyle bir duvar resmi yaptı (bu duvar resmi sonradan tahrip olmuştur). 1958’de İstanbul Şehir Galerisi’nde ikinci kişisel sergisini açtı. 1963’te elde ettiği bir bursla Paris’e giderek, Uygulamalı Sanatlar Okulu’nda vitray ve goblen halı dokuma tekniklerini öğrendi. Avrupa’nın çeşitli kentlerinde gezdirilen Çağdaş Türk Sanatı sergierine katıldı. 1969’da 30. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde Kör Hasarı’nı Oğlu adını taşıyan yağlı boya tablosuyla birincilik ödülünü kazandı. 1976 ve 1981 yıllarında İstanbul’da iki ayrı kişisel sergi daha düzenleyen sanatçı ayrıca yurt dışındaki çeşitli karma sergilere ve iki yılda bir sergilerine katıldı. 1989’da Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü aldı. Resimleri, Ankara ve İstanbul Resim ve Heykel müzelerinde, resmî ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Neşet Günal Sanatı

Neşet Günal'ın bir tablosu

Neşet Günal’ın bir tablosu

Neşet Günal, Türkiye’de toplumsal içerikli sanat anlayışının önde gelen temsilcilerinden biridir. Gerçeklerden kopmamak, yurt insanını ve doğasını yaşanan ortam içinde yansıtmak, biçimsel kalıplara kapılmaksızın doğru bildiği yolda kararlı ve somut anlamlı resimler yapmak, başından beri kabul ettiği ve uyguladığı ilkelerdir. Lhote kübizmini benimsemeyip Léger yöntemine yakın, anıtsal figür anlayışına yönelmesinde bu ilkelerin büyük payı olmuştur. Bir duvar yıkıntısı önünde, kapı eşiğinde, korkuluk gölgesinde, kırsal bir doğa yaşamı içinde bekleşen figürleriyle Neşet Günal’ın tutumu, toprağın ve iklimin sert koşullarına karşı Ana-dolu insanının direncini dile getirir. “Toprak Adamları” adını verdiği bu insanlar, hastalığın ve yoksulluğun yıprattığı ama yenemediği bedenleriyle güçlüklere karşı koyarlar. Neşet Günal’ın figürlerindeki bu nitelik, onun sanatına salt siyasal ya da özden yoksun toplumsal bir bildiri iletme yapaylığı yerine, toplum yaşamı ve doğayla bütünleşen diri ve canlı bir sanat etkinliği katmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.