…Türk yurdu olduğuna kanıt olarak neler gösterilebilir?

Anadolu’nun Beylikler ve Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde Türk yurdu olduğuna kanıt olarak neler gösterilebilir?

Anadolu’nun Türk yurdu olduğuna dair kanıtlar

Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türkiye Selçuklu Devleti ile Anadolu Türk beylikleri Anadolu’nun fethinde olduğu gibi Türkleşmesinde de önemli rol oynadılar. Anadolu Türk beylikleri, fethettikleri yerlere doğudan gelen göçebe Türkmenleri yerleştirerek Anadolu’daki Türk nüfusunun artmasını sağladılar. Yeni yerleşim yerleri kurarak buralara Türkçe isimler verdiler.

Anadolu şehirlerinde camiler, medreseler, köşkler, saraylar ve çeşitli vakıf binaları inşa ederek Anadolu’nun imar faaliyetlerine katıldılar. Saltuklular Erzurum’da, Mengücekliler Erzincan ve Divriği’de, Danişmentliler Malatya ve Sivas’ta, Artuklular Elazığ, Diyarbakır ve Mardin’de yaptıkları medrese, şifahane ve camilerle bu şehirleri birer kültür merkezi haline getirdiler.

anadolu türk beyliklerinin anadoluda bıraktığı eserler

Anadolu’nun Türkleşmesi sürecine katkısı olan diğer önemli eserler, kervansaraylardır. Anadolu’dan eskiden beri Kral Yolu ve İpek Yolu gibi önemli ticaret yolları geçerdi. Ancak Haçlı Seferlerinin sürdüğü savaş ortamında ticaret kesintiye uğradı. Türkiye Selçuklu sultanları, ülkede ticaretin gelişmesine önem verdiler. Bu nedenle ticaret yollarının güvenliğini sağladılar. Yollarda zarara uğrayan tüccarların kayıplarını karşıladılar. Tüccarları yolculukları boyunca rahat ettirmek ve her türlü tehlikeden korumak için önlemler aldılar. Kervan yollarındaki nehirler üzerine köprüler kurdurdular. Kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırdılar. Yolcular üç gün boyunca buralarda konaklayabilirlerdi.

Dinlenme, beslenme, sağlık ve temizlik ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılarlardı. Kervansarayların içinde odalar, mescit, hamam, çeşme gibi bölümler ile hekim, veteriner, nalbant ve hayvanların bakımını yapan görevliler vardı.

Kervansaraylar, kalın taş duvarları ve gözetleme kuleleriyle aynı zamanda görkemli birer kale görünümündeydi. Ticareti geliştirmek için alınan önlemler sonucu Anadolu’da güvenlik sağlandı. Yollar boyunca yeni yerleşim yerleri kuruldu. Başta Konya olmak üzere Sivas, Tokat, Kayseri, Aksaray, Diyarbakır, Erzincan ve Erzurum gibi Selçuklu şehirleri canlı birer ticaret merkezi haline geldi.

Miryokefalon Savaşı (1176)

Sultan Mesut’un 1155 yılında ölümü üzerine Türkiye Selçuklularının başına oğlu II. Kılıç Arslan geçti. Onun zamanında Türkiye Selçukluları daha da güçlendi. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Manuel Komnenos, Türkleri Anadolu’dan çıkarmak amacıyla büyük bir ordu hazırlayarak sefere çıktı. Bu sırada II. Kılıç Arslan, Bizans ordusunu Miryokefalon (Denizli-Kumdanlı) denilen yerde bekliyordu. II. Kılıç Arslan, Bizans imparatorunun hiçbir önlem almadan ilerlediğini görünce fırsatı değerlendirdi. Hızlı bir hücumla Bizans ordusunu bozguna uğrattı. Bu yenilgi ile birlikte Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümitleri sona erdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.