Türkiye tarihinin Malazgirt Zaferi ile başlamasının nedeni ne olabilir?

Türkiye tarihinin Malazgirt Zaferi ile başlamasının nedeni ne olabilir? XI. yüzyıldan itibaren Türk boyları Anadolu’ya göç ediyorlardı ve burası bir Türk yurdu hâline gelmeye başlıyordu.

Malazgirtin haritadaki yeri

Anadolu üzerinde hakimiyetini kaybetmeye başlayan Bizans, Türkleri buradan çıkarmak istiyordu. Bu amaçla kalabalık bir ordu ile harekete geçti. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan Anadolu’daki Türklerin güvenliğini sağlamak, burayı kalıcı bir Türk yurdu yapmak için ordusunu topladı.

Anadolu’nun doğusuna ilerleyen Bizans ordusu ile Selçuklu ordusu Malazgirt Ovasında (günümüzde Muş sınırları içerisinde) karşılaştı. Bizans ordusu sayıca Selçuklu ordusundan çok daha fazlaydı.  İçinde Balkanlarda yaşayan Uz, Peçenek gibi Türk boylarından askerler de bulunuyordu. Türk boylarından askerlerin de savaş içinde saf değiştirmesiyle Selçuklu ordusu Bizans ordusunu yenilgiye uğrattı (1071). Bizans imparatoru esir alındı. Alp Arslan Bizans imparatorunu dostça karşıladı, onunla anlaşma yaptı ve serbest bıraktı. Ancak Bizans da hükümdar değişikliği oldu ve yeni imparator Selçuklular ile yapılan anlaşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Alp Arslan komutanlarına; “Bugünden itibaren Bizans ile barış sona ermiştir, artık Anadolu fethedilecektir.” emrini vererek onları fetih ve gaza ile görevlendirdi.

Malazgirt Zaferini izleyen 5-6 yıllık sürede Anadolu’nun büyük bölümü Türk hâkimiyetine girdi. Arka arkaya yenilgiye uğrayan Bizans kuvvetleri Türk boylarının ilerlemesini engelleyemedi. Böylece Anadolu Türk yurdu hâline geldi; Avrupa’da “Türkiye” olarak adlandırılmaya başladı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.