Ülkemizin kaynakları ile ekonomik faaliyetleri arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız.

Ülkemizin kaynakları ile ekonomik faaliyetleri arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde görülen ekonomik faaliyetler de sahip olduğumuz doğal kaynaklarla bağlantılıdır.

Ülkemizde ekili ve dikili tarım alanları oldukça fazladır. Tarımın etkili bir ekonomik faaliyet olabilmesi için toprağın verimli olması yeterli değildir. Sulama, gübreleme, iyi tohum kullanılması da çok önemlidir. Ayrıca üretimde kullanılan makineler ve üretilen ürünlerin pazarlanması da tarımı etkilemektedir.

Ülkemizde hayvancılık da yapılmaktadır. Yaz mevsimi genel olarak kurak geçtiği için otlar çabuk kurumaktadır. Bozkırların geniş yer tutması küçükbaş hayvancılığın gelişmesine neden olmuştur.

kaynak ve ekonomik faaliyet ilişkisi

Büyükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı alanlar ise Erzurum – Kars yöresi ile Doğu Karadeniz bölümü’dür. Bu bölgeler yaz aylarında da yağış aldığı için gür otlar ve çayırlar büyükbaş hayvancılık için elverişlidir. Ülkemizde bozkırların geniş yer tutması sebebiyle küçükbaş hayvancılık çok yaygındır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde koyun, makilerle kaplı alanlarda ise kıl keçisi beslenir.

Ülkemizde ayrıca kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği ve arıcılık da gelişmiştir. Marmara Bölgesi’nde (Bolu, İstanbul, Bursa, Balıkesir) kümes hayvancılığı, Ege (Manisa, Muğla), Doğu Anadolu (Kars, Hakkari, Erzurum) ve Karadeniz (Rize, Ordu) bölgelerinde arıcılık, Marmara Bölgesi’nde (Bursa, Bilecik) ipek böcekçiliği yapılmaktadır.

Aslında ekonomik faaliyetler birbirinden çok da bağımsız değildir. Bir ekonomik faaliyetin yapılabilmesi için bazen bir diğerinin varlığı da gerekir. Tarım faaliyetleri de çoğunlukla böyledir. Bir yerde yapılan tarım, o yerin başka ekonomik faaliyetlerini de etkiler. Yandaki fotoğrafları inceleyiniz ve bu bağlamda yorumlayınız.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.