Ülkemizin ekonomik faaliyetleri ve hangisinin katkısı daha fazladır?

Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlere örnek veriniz. Bu ekonomik faaliyetlerden hangisinin ülke ekonomisine katkısı daha fazladır?

Bir ülkede yaşayan insanların refah seviyesini yükseltmek için yapılan tüm faaliyetlere ekonomi denir. Türkiye’de ekonomik faaliyetler, sanayi, tarım, turizm ve doğal kaynaklar diye 4 grupta sayabiliriz.

Ülkemizde Sanayi ekonomik faaliyeti

Belirli bir işlem sonucunda ham maddenin mamul madde haline geldiği işlemlere sanayi denir. Ham maddeler doğal maddelerin olacağı gibi insanların ve hayvanların ürettiği maddelerde olabilir. Bir sanayinin kurulması gereken şartlar, ham madde, sermaye, enerji, iş gücü, pazarlama ve ulaşımdır. Ülkemizin sanayisi sermaye konusunda sıkıntısı olmakla birlikte sanayinin gelişimi için diğer şartlar elverişlidir. Ülkemizde sanayi tesisleri İstanbul-Adapazarı arası, İzmir çevresi ve Adana – Mersin arası yoğun olduğu bölgelerdir.  Sanayinin geliştiği illerimiz Bursa, İstanbul, İzmit, Ankara ve Kayseridir. Son yaıllarda Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep, Adıyaman gibi illerimizde de sanayi gelişim göstermektedir.

Ülkemizdeki Sanayi kolları, Besin (gıda) Sanayii, Dokuma Sanayii, Deri Sanayii, Maden Sanayii, Otomotiv Sanayii, Kimya Sanayiidir.

Son yılların en gelişen sanayisi de otomotiv sanayidir. 

Ülkemizdeki Tarım Faaliyetleri

Toprağa ekme veya dikme yoluyla ürünler üretme işine denir. Ülkemiz yüzölçümünün %36’sında tarım yapılabilmektedir. Son dönemlerde tarım da çalışan sayısı azalmakla birlikte geçmişte ülkemizin en temel ekonomik faaliyeti tarımdır. Sulamalı modern tarım üretim teknikleri ülkemizde gelişmiştir.

Ziraat fakülteleri açılarak,  modern tarım aletleri üretilerek, islah edilmiş tohumlar kullanılarak ve sulamalı tarıma geçilerek, önceden çok az olan üretim miktarlarında önemli artışlar olmuştur. GAP projesi en önemli tarımsal kalkınma projesidir.

Tarımsal faaliyet alanları içinde sayabileceğimiz, hayvancılık, su ürünleri, ormancılık ta da önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Turizm Ekonomik Faaliyetleri

Turizme bacasız sanayi de diyebiliriz. Turizm alanında son 10 yılda çok önemli başarılar kazanılmıştır. Ülkemize gelen turist sayısı her yıl bir önceki yıldan fazla olmaktadır.

Ülkemizin içinde olduğu coğrafya, tarih ve medeniyetin beşiği durumundadır. Ülkemizin her köşesinde tarihi eserlere rastlanılmaktadır. Yurt dışında yapılan bu tanıtımlarla ülkemize gelen turist sayısında artışlar sağlanmıştır.

Ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyıları yaz aylarında deniz ve doğa turizmi yapılmakta, ciddi manada turist gelmektedir. Deniz kıyılarında turistik tesislerdeki kalite artışıyla birlikte yabancı turist sayılarında artış yaşanmıştır. Turizm sektörü getiri oldukça yüksek ve döviz getirisi sağlayan bir ekonomik faaliyettir. Bu sebeple de önemi çok büyüktür.

Doğal Kaynaklar Faaliyetleri

Ülkemizde 60 farklı değerli maden ve mineral bulunmaktadır. Özellikle bor rezervi açısındanTürkiye dünya lideridir. Dünya bor rezervinin yüzde yetmişinden fazlası Türkiye’de bulunmaktadır. Demir, bakır, linyit, kömür ve mermer gibi birçok maden işlenerek özellikle inşaat sektöründe kullanılmakta ve bu malzemeler ihraç edilmektedir.

Enerji kaynakları konusunda ülkemiz sıkıntılı bir durumdadır. Çünkü enerji için kullanılanpetrol ve doğalgazın yüzde doksanı yurtdışından ithal edilmektedir. Bu da enerji için çok büyük paralar harcanmasına neden olmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren petrol ve kömür tüketiminden doğalgaz tüketimine geçiş hızlanmıştır. Doğalgazın diğer enerji kaynaklarınagöre ucuz olması bu geçişi hızlandırmıştır. Hidroelektrik konusunda oldukça verimli bir potansiyele sahibiz. Çünkü ülkemiz üzerinde debisi yüksek onlarca akarsu bulunmaktadır.Zamanla bu akarsular üzerine kurulan santrallerle elektrik üretimi iç tüketimi karşılamıştır. Hatta günümüzde Türkiye sınır komşularına elektrik ihraç eder konuma gelmiştir.

En çok çıkartılan kömür linyit kömürüdür. Ancak kömürün kalitesi düşük olduğu için ihracı fazla yapılmamakta genellikle iç tüketimde kullanılmaktadır.

2008 yılında açılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’yla ülkemiz enerji ulaşımındaönemli bir konuma sahip olmuştur. Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden Avrupa’ya ihraç edilmesi ülkemizin stratejik önemini arttırmaktadır.

Bu ekonomik faaliyetlerden hangisinin ülke ekonomisine katkısı daha fazla olan sanayi ekonomik faaliyetleridir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.