Uygurlar Kısaca

Uygurlar Kısaca, Asya Hunlarının soyundan gelen Uygurlar, Kutluk Devleti’nin yıkılmasından sonra bir süre Basmil Kağanlığı’nın idaresinde yaşadılar. 745 yılında da bu kağanlığa son vererek kendi devletlerini kurdular. Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan, Karabalgasun’u merkez yaptı.

Uygur Devleti Haritası

Uygur Devleti Haritası

Uygurlar, Moyen-Çor Kağan döneminde, dağılan Türk birliğini yeniden sağladılar. Müslüman Araplarla Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talaş Savaşı’ndan yararlanarak Tarım Havzası’nı ele geçirdiler.

Bögü Kağan döneminde Uygurlar, Mani dinini kabul ettiler. Mani dinine göre hayvani gıdalar yemek ve insan vücuduna zarar verecek içecekler yasaktı. Bu dinin etkisi ile zamanla savaşçı özelliklerini kaybeden uygurlar konargöçer yaşam tarzını bıraktı, yerleşik hayata geçerek tarımla uğraştılar. Bilim ve sanatta önemli eserler verdiler.

780 yılında kağan olan Baga Tarkan’ın ölümünden sonra ülke, karışıklıklar içinde kaldı. Kırgızların 840 yılındaki saldırıları sonucu da devlet yıkıldı.

Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra Kansu ve Turfan Uygur devletleri kuruldu. Bu devletler, 13. yüzyılda Moğolların egemenliği altına girdi. Bugün Uygurlar, Çin’in Sincan-Uygur özerk bölgesinde varlıklarını sürdürmektedirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.