Yürütmeye Tanınan Olağanüstü Yetkiler Nelerdir?

Yürütmeye Tanınan Olağanüstü Yetkiler Nelerdir? Savaş, savaş tehlikesi, isyan, büyük ekonomik bunalımlar, toplumun yaşamını etkileyen doğal afetler gibi nedenler, yönetimin olağanüstü yetkilerle donatılmasını gerekli kılmıştır. Bu gibi dönemlerde, bireylerin özgürlükleri kısıtlanır, olağanüstü yükümlülükler konur; önlemler alınır. Olağanüstü dönemlerde yönetime tanınan yetkiler anayasal ve yasal bir düzenlemenin sonucudur; hukuk düzeninin bir parçasıdır.

1961 Anayasası ile, olağanüstü dönemlerde yönetime iki tür yetki tanınmıştı: bunlardan biri sıkıyönetim, diğeri olağanüstü hallerde, vatandaşlar için konulabilecek para mal, ve çalışma yükümleridir(m. 123).

1982 Anayasası, bu alanda yeni bir düzenlemeye giderek hükumete, sıkıyönetimdin yanında bir de tabii afet, ağır ekonomik bunalım, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleri ile olağanüstü hal ilan etme yetkisi tanımıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.