1982 Anayasasında Meclisin Görevleri Nelerdir?

1982 Anayasasında Meclisin Görevleri Nelerdir? Meclisin görev ve yetkileri genel olarak iki kümede toplanabilir. Bunlardan biri, doğrudan doğruya yasama, diğeri de, hükümetin denetlenmesi ile ilgili olan yetkilerdir. Anayasa, 1961 Anayasasında olduğu gibi, Meclisin başlıca görevlerini bir maddede belirtmiş ve sonra da bu görevlerden bazılarını, ayrı maddeler halinde ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir.

Anayasa, Meclisin görev ve yetkilerini 87. maddesinde, aşağıdaki gibi sıralamıştır:

  1. Yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak,
  2. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetleme görevi,
  3. Bakanlar Kuruluna kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi vermek,
  4. Bütçe ve kesin hesap yasa tasarılarını görüşmek ve kabul etmek,
  5. Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek,
  6. Uluslararası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,
  7. Genel ve özel af ilânına karar vermek,
  8. Kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek,
  9. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Meclise tanınan görev ve yetkiler, yalnız yukarıda sıralananlar değildir. Meclisin başka yetkileri de vardır. Örneğin Cumhurbaşkanını seçmek, Bakanlar Kurulunun aldığı sıkıyönetim kararlarını onaylamak gibi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.