Yunan İşgalinin Genişlemesi

Yunan ordusu, İzmir’in işgalinden bir hafta sonra Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlayacaktı. Ama bu kü­çük devletin, hak iddia ettiği Batı Ana­dolu topraklarını ilhaka hiç de hazır ve layık olmadığı daha ilk günden açıkça anlaşümıştı. Yunanlılar işgal ettikleri yerlere yeni bir düzen değil, kin ve zulüm getirmişlerdi. Bu neden­le Türk-Yunan savaşı son derece çe­tin ve kıyıcı olacaktı.

Lloyd George gibi aşırı bir Yunan hay­ranı olmayan Lord Curzon, İzmir’in iş­galiyle ügili görüşünü şöyle dile geti­riyordu: “Selanik kapılarının beş mil ötesinde aşayişi sağlayamayan Yuna­nistan’ın, Aydın vüayetinde (İzmir) ba­rış ve güvenlik sağlamakla nasıl gö­revlendirebileceğini anlamıyorum.” İşgal sırasındaki cinayetleri öğrenin­ce de, “İzmir’in Yunanlılar tarafmdan istüasma meydan vermek, yaptığımız hataların en büyüğüdür…” demiştir. İngiliz Genelkurmay başkanı Wilson da hatıra defterine Yunanlıların is­tila hareketi karşısında şu tümceyi yazmıştı: “Bütün bu yapılanlar delilik­tir, fenadır.”

Yunan ordusu, 23 Mayısta üç yönden Anadolu içlerine doğru işgali genişlet­meye başladı. Mayıs ayı sonunda iş­gal alanı hayli genişlemiş, Turgutlu- Ödemiş-Aydın çizgisini bulmuştu. Ay­valık kıyüarma çıkarülan Yunan kıta­ları da, Ayvalık’ı işgal ettikten sonra doğuya doğru sarkacaklardı.

Halk, işgal karşısında bir direniş gös­termiyordu. Büyük çoğunluk, yapıla­cak bir şey olmadığma inanıyor,yaz­gısına boyun eğmeye hazırlanıyordu. Buna yerli Rumların propagandaları ve taşkınlıkları kadar, İzmir’in işgal edilmesi üstüne dağüan birliklerden içerilere doğru kaçan subay ve erle­rin yaratüğı moral bozukluğu da etken oluyordu. Kent ve kasabalardaki ya­bancı denetim subayları da, işgalin geçici olduğu görüşünü yayarak hal­kı uyuşukluğa sevkediyordu.

Öte yandan, Yunan işgali altındaki Batı Anadolu topraklarında, bir avuç yurtsever, silahlı bir ulusal hareket başlatmanın yollarım arıyordu. Bu si­lahlı direniş, Kuvayı Milliye adıyla bi­linen, ulusal kuvvetler tarafından baş­latılacaktı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.