Anadolu da kurulan uygarlıkların birbirinden etkilenmesinin nedenleri neler olabilir?

- Anadolu istilaların, göçlerin ve ticaret yollarının üstündedir. Anadoluya gelen kavimler kendi uygarlıklarını getirdikleri gibi mevcut uygarlıktan da etkilenmişlerdir. Göçlerle karşılaşan uygarlıklar birbirlerini etkilemişlerdir.

- Anadolu ticaret yollarının üzerindedir. Ticaret yoluyla uygarlıklar birbirlerinden etkilenmişlerdir.

- Savaşlar ve istilalar yoluyla kavimler birbirlerini etkilemişlerdir.