Türkiye’de birbirinden farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenleri ne olabilir?

Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenleri, Türkiye’de birbirinden farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenleri ne olabilir? Farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenler, yerşekillerinin engebeli olması, dağların uzanış yönü, üç tarafının denizlerle çevrili olması, yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasıdır. Bu nedenleri biraz daha detaylandıralım.

Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler

2 temel etki vardır. Matematik konumu ve özel konumudur.

1. Matematik Konum (Enlem Etkisi)

Türkiye 36°-42° Kuzey enlemlerinde, orta kuşak ılıman iklim kuşağının Ekvator’a yakın kısmındadır. Matematik konum ılıman iklim şartları olmasında ve mevsimlerin belirgin şekilde görülmesine sebep olmuştur.

2. Özel Konum

a) Kara ve Deniz Dağılışı: Denizlerin etkisi ile kıyı bölgelerimizin iklimi daha ılımandır. İç kesimlere gidildikçe karasal iklim özellikleri artar. Denizler geç ısınır geç soğur. Karalar yazın daha çok ısınır kışın da daha çok soğur. Ege kıyılarında yıllık sıcaklık farkı 19 °C olduğu halde, Doğu Anadolu’da 33 “C’dir. Yine Ege Bölgesi’nden iç bölgelere doğru yağış miktarı da azalır.

b) Yükselti: Türkiye’de doğuya doğru yükselti artmakta doğuya gidildikçe sıcaklıklar düşmektedir. İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi aynı enlemde olmalarına rağmen sıcaklık ortalamaları Doğu Anadolu’da daha düşüktür.

c) Dağların Uzanış Biçimi ve Bakı Durumu: Türkiye’de dağların uzanışı sıcaklık ve yağışın dağılışı üzerinde etkilidir. Toros dağları, güneyden gelen nemli hava kütlelerinin iç kesimlere girmesini engeller.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.