Cetveldeki ilk 20 Elementin proton elektron nötron sayıları

Elementler (periyodik) cetveldeki ilk 20 elementin  proton elektron nötron sayıları aşağıdadır.

Elementin Adı: 1 Hidrojen H
Proton ve Elektron Sayısı 1

Elementin Adı: 2 Helyum He
Proton ve Elektron Sayısı 2, Nötron Sayısı 2

Elementin Adı: 3 Lityum Li
Proton  ve Elektron Sayısı 3, Nötron Sayısı 3

Elementin Adı: 4 Berilyum Be
Proton ve Elektron Sayısı: 4 Nötron sayısı: 5

Elementin Adı: 5 Bor B
Proton ve Elektron Sayısı: 5 Nötron sayısı: 6

Elementin Adı: 6 Karbon C
Proton ve Elektron Sayısı 6, Nötron Sayısı 6

Elementin Adı: 7 Azot N
Proton ve Elektron Sayısı 7, Nötron Sayısı 7

Elementin Adı: 8 Oksijen O
Proton ve Elektron Sayısı 8, Nötron Sayısı 8

Elementin Adı: 9 Flor F
Proton ve Elektron Sayısı 9, Nötron Sayısı 10

Elementin Adı: 10 Neon Ne
Proton ve Elektron Sayısı 10, Nötron Sayısı 10

Elementin Adı: 11 Sodyum Na
Proton ve Elektron Sayısı 11, Nötron Sayısı 12

Elementin Adı:12 Magnezyum Mg
Proton ve Elektron Sayısı 12, Nötron Sayısı 12

Elementin Adı:13 Alüminyum Al
Proton ve Elektron Sayısı 13, Nötron Sayısı 14

Elementin Adı: 14 Silisyum Si
Proton ve Elektron Sayısı 14 nötron sayısı 14

Elementin Adı: 15 Fosfor P
Proton ve Elektron Sayısı 14 nötron sayısı 16

Elementin Adı: 16 Kükürt S
Proton ve Elektron Sayısı 16 nötron sayısı 16

Elementin Adı: 17 Klor Cl
Proton ve Elektron Sayısı 17, Nötron Sayısı 18

Elementin Adı: 18 Argon Ar
Proton ve Elektron Sayısı 18, Nötron Sayısı 22

Elementin Adı: 19 Potasyum K
Proton ve Elektron Sayısı 19, Nötron Sayısı 20

Elementin Adı: 20 Kalsiyum Ca
Proton ve Elektron Sayısı 20, Nötron Sayısı 20

İlk 20 elemente ait bu bilgileri aşağıdaki görselde de görebilirsiniz.

ilk 20 elemente ait atom modelleri