Cetveldeki ilk 20 Elementin proton elektron nötron sayıları

Elementler (periyodik) cetveldeki ilk 20 elementin  proton elektron nötron sayıları aşağıdadır.

Elementin Adı: 1 Hidrojen H
Proton ve Elektron Sayısı 1

Elementin Adı: 2 Helyum He
Proton ve Elektron Sayısı 2, Nötron Sayısı 2

Elementin Adı: 3 Lityum Li
Proton  ve Elektron Sayısı 3, Nötron Sayısı 3

Elementin Adı: 4 Berilyum Be
Proton ve Elektron Sayısı: 4 Nötron sayısı: 5

Elementin Adı: 5 Bor B
Proton ve Elektron Sayısı: 5 Nötron sayısı: 6

Elementin Adı: 6 Karbon C
Proton ve Elektron Sayısı 6, Nötron Sayısı 6

Elementin Adı: 7 Azot N
Proton ve Elektron Sayısı 7, Nötron Sayısı 7

Elementin Adı: 8 Oksijen O
Proton ve Elektron Sayısı 8, Nötron Sayısı 8

Elementin Adı: 9 Flor F
Proton ve Elektron Sayısı 9, Nötron Sayısı 10

Elementin Adı: 10 Neon Ne
Proton ve Elektron Sayısı 10, Nötron Sayısı 10

Elementin Adı: 11 Sodyum Na
Proton ve Elektron Sayısı 11, Nötron Sayısı 12

Elementin Adı:12 Magnezyum Mg
Proton ve Elektron Sayısı 12, Nötron Sayısı 12

Elementin Adı:13 Alüminyum Al
Proton ve Elektron Sayısı 13, Nötron Sayısı 14

Elementin Adı: 14 Silisyum Si
Proton ve Elektron Sayısı 14 nötron sayısı 14

Elementin Adı: 15 Fosfor P
Proton ve Elektron Sayısı 14 nötron sayısı 16

Elementin Adı: 16 Kükürt S
Proton ve Elektron Sayısı 16 nötron sayısı 16

Elementin Adı: 17 Klor Cl
Proton ve Elektron Sayısı 17, Nötron Sayısı 18

Elementin Adı: 18 Argon Ar
Proton ve Elektron Sayısı 18, Nötron Sayısı 22

Elementin Adı: 19 Potasyum K
Proton ve Elektron Sayısı 19, Nötron Sayısı 20

Elementin Adı: 20 Kalsiyum Ca
Proton ve Elektron Sayısı 20, Nötron Sayısı 20

İlk 20 elemente ait bu bilgileri aşağıdaki görselde de görebilirsiniz.

ilk 20 elemente ait atom modelleri

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Reddit