İyonyada Bilim İnsanın Yetişmesinin Nedenleri

İyonya’da dönemin ünlü bilim ve edebiyat insanlarının (Thales ve Homeros gibi) Yetişmesinin nedenleri neler olabilir?

İyonya’da bilim çok gelişmiştir. Bu gelişimin temel sebebi demokrasinin ve özgür düşüncenin olmasıdır. Thales ve Homeros gibi bilim insanları yetişmiştir. İyon şehirleri, denizcilikle uğraşmaları, Önasya ticaret yollarının bitiş noktasında ve ticaret yollarının kesişme noktalarında olmaları İyonya şehirlerini geliştirmiştir. Zenginleşen İyonya şehirleri bilim insanlarını da desteklemiştir. Özgür düşünce farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.