Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

Bir ülkede yargı bağımsızlığı yoksa ne gibi sorunlarla karşılaşırız?

Bir ülkede yargı bağımsızlığı yoksa ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Tartışınız. Yargı bağımsızlığın olmadığı bir ülkede, adalet ve güvenlik duygusu zedelenmiş insanların güveneceği, haklarının ortaya çıkacağı bir kurumun kalmadığı ortaya çıkar. Yargı bağımsız olmazsa, haksızlığa uğrayabilir, haklı davamızda bile, devletin yönetenlerin yada, ekonomik olarak güçlü insanların kazandıklarını, kaybettiğimizi ve toplumda büyük bir huzursuzluğun ortaya çıktığını görürüz.

Ülkemizde yürütme organının bağımsız olmasının önemini açıklayınız.

Ülkemizde yürütme organının bağımsız olmasının önemini açıklayınız. Ülkemizde yürütme, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu tarafından yerine getirilir. Yürütme bu yetkisini yerine getirirken, bağımsız olmalı, diğer organlara bağımlı olmamalıdır. Yargının yetkisi, yürütmenin aldığı kararların yaptığı eylemlerin kanunlara uygunluğunu denetlemektir. Yürütme yerine geçerek onun yerine kararlar veremez. Kanunlara aykırı olması durumunda yargı yürütmenin aldığı kararı iptal edebilir. […]

Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır?

Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır? Açıklayınız. Devletin temel 3 yetkisi vardır. Yasama ile kanunları çıkarır kural koyar. Bu ortaya çıkardığı kuralları yürütme ile uygular yerine getirir. Bu kanunların uygulanmasını yargı yetkisi ile denetler. Bu 3 yetkinin de tek elde olması, keyfiliği ortaya çıkarabilir. Yazılı Kanunların çok ileri düzeyde […]

Bir devlet düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için yasaların olması ve bu yasalara herkesin uyması neden gereklidir?

Bir devlet düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için yasaların olması ve bu yasalara herkesin uyması neden gereklidir? Açıklayınız. Bir ülkede, vatandaşlar, özel kuruluşlar, kamu kuruluşları, yargı organları, büyük bir fabrikanın ve makinenin çarkları gibidir. Bütün bu kişi ve kuruluşlar, belirlenmiş kural ve kaidelere uymaları gerekir. Kurallara uyulmadığı takdirde, toplumda başıboşluk, düzensizlik ve kaos olacaktır. Bir devlet düzeninde […]

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir?

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir? Açıklayınız. Hukukun üstünlüğü ilkesi, devletin bütün idari yapısı ve devleti oluşturan erklerin, önceden kabul edilmiş ve daha sonra kabul edilen kurallar bütününe uygun hareket etmesidir. Hukukun üstünlüğünün geçerli olmadığı ülkelerde, yönetenler tarafından yönetilenler üzerinde keyfi ve haksız uygulamalar olur. Ülke genelinde adaletsizlik yaygınlaşır. […]

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebilirsiniz?

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebilirsiniz? Devletimiz, anayasanın kendisine vermiş olduğu bu görevleri yerine getirmek için çalışmaktadır. Bu amaçla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay, Darülaceze ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü gibi kurumlar aracılığıyla hizmet verilmektedir. Şehit ailelerinden doğal afetlerde zarar görenlere kadar pek çok kesime yardımlarda bulunulmaktadır. Ayrıca […]

Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir?

Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir? Araştırınız, araştırma sonuçlarını sınıfınızla paylaşınız.  Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden biri de demokratik devlet olmaktır. Demokrasinin temel koşulu olan egemenliğin millete ait olması ilkesi de yine anayasamızın 6. maddesinde yer almaktadır. Egemenliğin millete ait olduğu demokratik devlet düzeni için belli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunların başında insan […]

Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilememesinin nedeni neler olabilir?

anayasanın değiştirilemez maddeleri

Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilememesinin nedeni neler olabilir? Açıklayınız. Anayasamızın bazı maddeleri yeni toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak zaman içinde değiştirilmiştir. Ancak anayasamızda öyle maddeler vardır ki bunlar değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu maddelerde devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti ile ilgili hükümler yer almaktadır. Buna göre anayasamızın birinci maddesinde devletimizin şekli […]

Demokrasi anlayışının gelişmesiyle birlikte devletlerin yönetim biçimlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur?

Demokrasi anlayışının gelişmesiyle birlikte devletlerin yönetim biçimlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız. Demokrasi anlayışının gelişmesi ile birlikte dünya üzerindeki imparatorluklar, krallıklar yıkılmış, yada krallar sembolik hale gelmiş, ülkeleri bir hanedan, aile, bir grup veya dini sınıf yönetemez, halkın kendi içinden seçtiği temsilciler yoluyla ülkeler yönetilmeye başlanmıştır. Günümüzde bile bütün dünyada demokrasi daha tam anlamıyla anlaşılabilmiş […]

Sayfa 3 of 13812345...102030...Son »