Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

Medyada çıkan haberler ülke yöneticilerinin kararları üzerinde etkili midir?

Medyada çıkan haberler ülke yöneticilerinin kararları üzerinde etkili midir? Bir örnek ile açıklayınız. Medyada yer alan konular kamuoyunu etkilemesi mümkün olduğundan dolayı, ülke yöneticilerinin üzerinde de etkilidir. Genelde ana haber bültenlerinde çıkan adli vakaların çok kısa zamanda çözüme ulaştığına şahit olmuşuzdur. Haberlere çıkmayan bir olay çözülemezken yada çözümü aylar sürerken, haberlerde çıkması medyada yer alması […]

Kanun ve kurallara uyulmazsa toplumda ne gibi problemler ortaya çıkabilir?

Kanun ve kurallara uyulmazsa toplumda ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Tartışınız. Toplumu oluşturan, vatandaşlar, yöneticiler herkes kanun ve kurallara uymaları gerekir.  Kanunlar vatandaşların özgürlüklerinin sınırlarını belirler, kanunlar genel yapıda eşitlik gözetilerek düzenlenir. Herkes tarafından bu kanunlara uyulmalıdır ki, özgürlüklerin sınırları aşılmamış olsun. Kanunlara uyulmazsa, toplumda bir düzensizlik, adaletsizlik doğar güvenli olmayan bir toplum ortaya çıkar.

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak neden önemlidir?

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak neden önemlidir? Açıklayınız. Milletvekillerinin halk tarafından seçilmesinin önemini tartışınız. Vatandaşların yönetime katılabilmeleri, temsilcileri vasıtası ile yönetilebilmeleri için, vatandaşların seçme ve seçilme haklarını kullanıyor olabilmeleri gerekir. Egemenliğin halk da olmadığı yöneticilerini seçemeyen toplumlar, diktatörlüklere yönetilirler, diktatörlükle yönetilen halkların gelecekleri, hak ve özgürlüklerini kullanabilme durumları sadece bir kişinin keyfine ve iki dudağının […]

Bir ülkede yargı bağımsızlığı yoksa ne gibi sorunlarla karşılaşırız?

Bir ülkede yargı bağımsızlığı yoksa ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Tartışınız. Yargı bağımsızlığın olmadığı bir ülkede, adalet ve güvenlik duygusu zedelenmiş insanların güveneceği, haklarının ortaya çıkacağı bir kurumun kalmadığı ortaya çıkar. Yargı bağımsız olmazsa, haksızlığa uğrayabilir, haklı davamızda bile, devletin yönetenlerin yada, ekonomik olarak güçlü insanların kazandıklarını, kaybettiğimizi ve toplumda büyük bir huzursuzluğun ortaya çıktığını görürüz.

Ülkemizde yürütme organının bağımsız olmasının önemini açıklayınız.

Ülkemizde yürütme organının bağımsız olmasının önemini açıklayınız. Ülkemizde yürütme, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu tarafından yerine getirilir. Yürütme bu yetkisini yerine getirirken, bağımsız olmalı, diğer organlara bağımlı olmamalıdır. Yargının yetkisi, yürütmenin aldığı kararların yaptığı eylemlerin kanunlara uygunluğunu denetlemektir. Yürütme yerine geçerek onun yerine kararlar veremez. Kanunlara aykırı olması durumunda yargı yürütmenin aldığı kararı iptal edebilir. […]

Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır?

Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır? Açıklayınız. Devletin temel 3 yetkisi vardır. Yasama ile kanunları çıkarır kural koyar. Bu ortaya çıkardığı kuralları yürütme ile uygular yerine getirir. Bu kanunların uygulanmasını yargı yetkisi ile denetler. Bu 3 yetkinin de tek elde olması, keyfiliği ortaya çıkarabilir. Yazılı Kanunların çok ileri düzeyde […]

Bir devlet düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için yasaların olması ve bu yasalara herkesin uyması neden gereklidir?

Bir devlet düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için yasaların olması ve bu yasalara herkesin uyması neden gereklidir? Açıklayınız. Bir ülkede, vatandaşlar, özel kuruluşlar, kamu kuruluşları, yargı organları, büyük bir fabrikanın ve makinenin çarkları gibidir. Bütün bu kişi ve kuruluşlar, belirlenmiş kural ve kaidelere uymaları gerekir. Kurallara uyulmadığı takdirde, toplumda başıboşluk, düzensizlik ve kaos olacaktır. Bir devlet düzeninde […]

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir?

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir? Açıklayınız. Hukukun üstünlüğü ilkesi, devletin bütün idari yapısı ve devleti oluşturan erklerin, önceden kabul edilmiş ve daha sonra kabul edilen kurallar bütününe uygun hareket etmesidir. Hukukun üstünlüğünün geçerli olmadığı ülkelerde, yönetenler tarafından yönetilenler üzerinde keyfi ve haksız uygulamalar olur. Ülke genelinde adaletsizlik yaygınlaşır. […]

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebilirsiniz?

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebilirsiniz? Devletimiz, anayasanın kendisine vermiş olduğu bu görevleri yerine getirmek için çalışmaktadır. Bu amaçla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay, Darülaceze ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü gibi kurumlar aracılığıyla hizmet verilmektedir. Şehit ailelerinden doğal afetlerde zarar görenlere kadar pek çok kesime yardımlarda bulunulmaktadır. Ayrıca […]

Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir?

Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir? Araştırınız, araştırma sonuçlarını sınıfınızla paylaşınız.  Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden biri de demokratik devlet olmaktır. Demokrasinin temel koşulu olan egemenliğin millete ait olması ilkesi de yine anayasamızın 6. maddesinde yer almaktadır. Egemenliğin millete ait olduğu demokratik devlet düzeni için belli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunların başında insan […]

Sayfa 4 of 139« İlk...23456...102030...Son »